Timeplan og priser

Bergen Dansesenters timeplan er bygget opp med ulike aldersgrupper og nivåer som gir mulighet for progresjon og utvikling for deg som ønsker å satse på en dansekarriere. Gjennom tilbudet vårt i klassisk ballett får elevene mulighet for gradering gjennom det internasjonale pedagogiske systemet RAD – Royal Academy of Dance.

SEMESTERSTART 20. august, uke 34

PRISER

Prisene gjelder for ett semester, og varierer etter hvor mange minutter klassene er. Går du på flere kurs i uken, se oversikten over rabatter.

40 minutter 2100,-
45-60 minutter 2250,-
75 minutter 2450,-
90 minutter 2650,-

PRØVETIME
50,- for én, 75.- for to, 100,- for tre ulike timer.

DROP-IN kr. 200, det er mulig å ta drop-in-klasser på timer som har ledig kapasitet (gjelder ikke begynnernivåene), så fremt du kvalifiserer for nivået.

RABATTER
20 % reduksjon ved 2 klasser pr. uke
25 % ved 3 klasser pr. uke
30 % ved 4 eller fler klasser pr. uke
35 % ved 4 eller flere klasser pr. uke for elever opp til 18 år

10 % studentrabatt på begynnernivå                        
20 % søsken/familierabatt

ELEVSTIPEND
se søknadsskjema. Det deles ut inntil to stipend per semester.

I tillegg deles det ut inntil to ballettstipend 10-15 år hvert semester. Disse skal så langt det lar seg gjøre fordeles på flere kjønn.

PÅMELDING

Meld deg på ved å trykke på denne lenken (fra 8. juni). Påmeldingsreglene våre finner du her: Påmeldingsregler Høst 2018   

Vår personvernerklæring finner du her.

Vi følger skolens ferier, men har ikke fri skolens planleggingsdager. Oversikt over semesteret, fridager og arrangement kommer snarlig.

Her finner du utskriftsvennlig versjon av timeplanen: timeplan Høst 2018

 

SAL 1, 4. etasje                                                 u/v= ungdom/voksen                

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
16.15-17.15
Ballett RAD
barn nivå 3+4
Elizabeth
17.20- 18.05
Preballett begynner 6 år
Malin
16.00-17.30
Jazzdans
13-15 år fortsetter
Stephanie
16.45-17.30
Ballett RAD
barn begynner 1
Elizabeth
16.00-17.00
Jazzdans
10-12 år fortsetter
Stephanie
17.20-18.20
Ballett RAD
barn nivå 1
Elizabeth
18.10-18.55
Preballett forts. 6 år
Malin
17.35-18.35
Jazzdans
u/v begynner
Stephanie
17.35-18.35
Ballett RAD
barn nivå 1
Elizabeth
17.05-17.50
Jazzdans
7-9 år begynner/litt øvet
Stephanie
18.25-19.40
Ballett RAD
u/v nivå 5
Elizabeth
19.00-20.00
Ballett
u/v begynner
Malin
18.40-19.40
Hiphop
10-15 år fortsetter
Henrik
17.55-18.55
Jazzdans
10-12 år begynner/litt øvet
Adeline
19.45-21.15
Ballett RAD
u/v avansert
Elizabeth
20.05-21.20
Jazzdans
u/v nivå 1
Malin
19.45-21.15
Hiphop
u/v nivå 2+3
Henrik
20.15-21.30
Ballett
u/v nivå 2
Marcello

SAL 2, 3. etasje

MANDAG TIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG10.00-11.00
Tid for bevegelse
Liv
10.30-11.30
Dans 65+
Liv
17.00-18.30
Jazzdans
u/v nivå 3
Adeline
16.30-17.10
Danselek
foreldre & barn
2-3 år
Malin
16.30-17.15
Ballett RAD
barn begynner 2
Elizabeth
16.15-17.15
Samtidsdans
u/v begynner
Camilla
16.00-16.45
Hiphop
7-9 år begynner/litt øvet
Nathalie
17.15-18.45
Ballett
u/v nivå 3
Caroline
17.20-18.35
Ballett RAD
barn nivå 3+4
Elizabeth
17.20-18.35
Samtidsdans
u/v nivå 1
Camilla
16.50-17.50
Hiphop
10-12 år begynner/litt øvet
Nathalie
18.35-20.05
Jazzdans
u/v nivå 2
Adeline
18.50-20.20
Samtidsdans
u/v nivå 2+3
Roskva Yasmin
18.40-19.55
Ballett RAD
u/v nivå 5
Elizabeth
18.40-20.10
Ballett RAD
u/v avansert
Elizabeth
18.00-19.00
Tåspiss
styrke, plassering, balanse
Elizabeth
20.15-21.30
Ballett
u/v nivå 1
Marcello
20.25-21.25
Impro og kontaktimpro
u/v åpent nivå
Roskva Yasmin
20.00-21.30
Impro og
bev.opplevelse
Liv
20.15-21.15
Ballett RAD
u/v litt øvet
dynamikk og uttrykk
Elizabeth
19.45-21.00
Barre-a-terre
(gulvbarre)
fra nivå 1
Marcello

YOGASALEN

MANDAG
16.15- 17.00
Danselek
4 år
Stephanie
17.05-17.50
Danselek
5 år
Stephanie
17.55-18.40
Danselek
6 år
Stephanie

USF-SALEN

ONSDAG
17.30-18.30
Hiphop
u/v begynner/litt øvet
Henrik

 

 

 

Seltop | Grafisk Form