Administrasjon

lliv_lite (2)

Liv Basberg er daglig leder ved Bergen Dansesenter med hovedansvar for administrasjon, personal og økonomi. Hun underviser på danse- og ballettskolen i impro, bevegelse og 65+. Liv har mange års erfaring som danser og fysioterapeut, fra Riss Dansekompani og som oppstarter av Bergen Dansesenter i 1996. Hun har sin utdannelse fra fysioterapiutdanning ved Høgskolen i Bergen og Certified Movement Analyst (CMA) fra Laban/Bartenieff Institute for Movement Studies, NY. Liv er fast gjestelærer på fysioterapilinjen ved Høgskolen i Bergen.

 

 

 

Lisa

Lisa Nøttseter er nestleder ved Bergen Dansesenter. Hun er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for dansekunst) i Oslo, og har en bachelor i filosofisk estetikk fra Universitetet i Bergen. I flere år har Lisa virket som skaper, utøver og produsent i det frie scenekunstfeltet i Bergen. Hun har skapt forestillinger for publikum i ulike aldre både i og utenfor scenerommet. Den siste tiden har hun også skrevet kritikk av scenekunst. Lisa har erfaring fra undervisning og workshops fra barnehage til høyskolenivå. Hun var elev ved BDS-danse-/ballettskolen i en årrekke før hun startet på sin danseutdanning, og hun har også benyttet seg av kompetansesenterets mange tilbud rettet mot det profesjonelle dansemiljøet.

Styreleder: Jorunn Haakestad er kunstkritiker og kunsthistoriker (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen. Håkestad har jobbet som museumspedagog, lektor i videregående skole, kulturkonsulent og regionkonservator og var i mange år direktør ved Vestlandets Kunstindustrimuseum, og er nåværende forskningsleder ved KODE.

Nestleder: Haakon Thuestad har sin utdannelse innen organisasjonsvitenskap og psykologi ved Universitetet i Bergen og har jobbet som politisk rådgiver for finans- og kulturbyråden i Bergen. Han var medlem av Hordaland fylkesting og kultur- og ressursutvalget i perioden 2007-11 og har jobbet som informasjonsrådgiver i kommunikasjonsbyrået Aabø & Co. I dag er Thuestad er nå direktør ved Bergen Assembly, triennale for samtidskunst i Bergen.

Styremedlemmer: Elizabeth Guino-o (pedagogrepresentant) Aslak Høyersten og Veronica R. Thorseth.

Årsmelding fra 2014 kan leses her:  Årsmelding_BDS_2014_pdf.

Seltop | Grafisk Form