Påmeldingsregler

Påmelding gjøres via http://bergen-dansesenter.no/danse-og-ballettskolen/pameldingsskjema/

eller telefon 55320866/48249269. De to første ukene har vi påmelding i resepsjonen.

Påmeldingen  er bindende!

Høst: Tidligere elever må bekrefte plassen sin og vil bli prioritert ved påmelding. Nye elever kan melde seg på om høsten. Du melder deg på til høst- og vårsemester i ett. Avmelding og endring av kurs til vårsemesteret må skje innen 1. desember hvert år. Dersom fristen ikke overholdes påløper avmeldingsgebyr.

Vår: Vi tar imot nye elever også i vårsemesteret. Mot slutten av vårsemesteret må elever som ønsker å fortsette bekrefte at de vil beholde plassen sin.

Betaling av kursavgift: Faktura sendes på epost i løpet av semesterets første 4 uker. Det faktureres hvert semester.

Betalingsfrist: 28. februar i vårsemesteret. 30. september i høstsemesteret. Etter forfall påbeløper purregebyr på kr 50,-. Vi gjør oppmerksom på at som foresatte er ansvarlig for betaling av dansekurs så lenge elev ikke er myndig.

Avmelding og gebyrer: Påmelding er bindende og sikrer deg plass på kurset. Du må betale et avmeldingsgebyr dersom du ikke ønsker å delta på kurset lengre, etter følgende satser:

Avmelding uten oppmøte            kr 150,-
Avmelding etter 1. kursdag         kr 200,-
Avmelding etter 2. kursdag         kr 300,-
Avmelding etter 3. kursdag         kr 400,-

Ved avmelding senere enn etter 3. kursdag betales full kursavgift, se under dersom avmeldingen gjelder sykdom eller skade. Avmelding må skje til Bergen Dansesenters administrasjon og ikke til pedagogen.

Sykdom og skade: Ved avmelding etter 1. – 3. kursdag gjelder samme regler som ved generell avmelding. Deretter vurderes redusert pris etter søknad med vedlagt legeattest eller dokumentasjon fra foreldre. Dersom eleven er syk og hindret fra å komme på en enkelttime, kan vedkommende be om å ta igjen den tapte undervisningen på et annet kurs med tilsvarende nivå. Dette gjelder i utgangspunktet kun sykdom, og ikke dersom fraværet skyldes ferie, møter, bursdager og andre omprioriteringer.

Avlysning av kurs: Bergen Dansesenter har anledning til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltakere. Det hender vi må avlyse en undervisningstime på grunn av sykdom i de tilfellene vi ikke klarer å finne en vikar. Dette vil det ikke bli kompensert for med mindre det overskrider to ganger pr kurs.

Ansvar: Bergen Dansesenter tilbyr en forsvarlig undervisning med erfarne pedagoger.
Vi forutsetter at eleven selv tar hensyn til eventuelle skader eller plager, men gi gjerne beskjed til pedagog i tillegg.

Kontakt ved spørsmål: post@bergen-dansesenter.no / 55320866 / 48249269

Seltop | Grafisk Form