Påmeldingsregler

Påmelding gjøres til Bergen Dansesenters administrasjon; telefon, epost post@bergen-dansesenter.no eller påmeldingsskjema på nettsiden, eller i resepsjonen (kun første to uker). 

eller telefon 55320866/48249269.

Påmeldingen  er bindende!

 

 

Høst: Tidligere elever må bekrefte plassen sin og vil bli prioritert ved påmelding. Nye elever kan melde seg på om høsten. Du melder deg på til høst- og vårsemester i ett. Avmelding og endring av kurs til vårsemesteret må skje innen 1. desember. Dersom fristen ikke overholdes påløper avmeldingsgebyr.

Vår: Vi tar imot nye elever også i vårsemesteret. Mot slutten av vårsemesteret må elever som ønsker å fortsette bekrefte at de vil beholde plassen sin.

 

Betaling av kursavgift

Faktura sendes per epost i løpet av semesterets første 4 uker.

Det faktureres hvert semester.

Betalingsfrist:

28. februar i vårsemesteret

30. september høstsemesteret

Etter forfall påbeløper et purregebyr på kr 50.

Vi gjør oppmerksom på at som foresatte er ansvarlig for betaling av dansekurs så lenge elev ikke er myndig.

 

Avmelding og gebyrer

Påmelding er bindende og sikrer deg plass på kurset.  Du må betale et avmeldingsgebyr dersom du ikke ønsker å delta på kurset lengre, etter følgende satser:

Avmelding før kursstart              kr 150,-
Avmelding etter 1. kursdag         kr 200,-
Avmelding etter 2. kursdag        kr 300,-
Avmelding etter 3. kursdag        kr 400,-

Ved avmelding senere enn etter 3. kursdag betales full kursavgift, se under dersom avmeldingen gjelder sykdom eller skade.

Avmelding må skje til Bergen Dansesenters administrasjon og ikke til pedagogen.

 

Sykdom og skade

Ved avmelding etter 1. – 3. kursdag gjelder samme regler som ved generell avmelding. Deretter vurderes redusert pris etter søknad med vedlagt legeattest eller dokumentasjon fra foreldre.

Dersom eleven er syk og hindret fra å komme på en enkelttime, kan vedkommende be om å ta igjen den tapte undervisningen på et annet kurs med tilsvarende nivå. Dette gjelder kun ved sykdom, og ikke dersom fraværet skyldes ferie, møter, bursdager og andre omprioriteringer.

 

Personvern og foto/video

Vår personvernerklæring finner du på hjemmesiden vår: http://bergen-dansesenter.no/stiftelsen-bergen-dansesenter/personvernerklaering/

Våre arrangementer blir dokumentert som film eller ved foto. Ved påmelding samtykker du til at vi kan oppbevare og bruke bilder av deg. Vi kan bruke dette fotomaterialet i annonser, på nettsiden mm. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må dette skje skriftlig til post@bergen-dansesenter.no. Ser du et bilde du ikke ønsker å ha publisert: gi oss beskjed så fjerner vi det umiddelbart. Når det fotograferes i timene gir vi beskjed til elever om dette, og de vil ha muligheten til å avstå å bli fotografert.

 

Avlysning av kurs

Bergen Dansesenter har anledning til å avlyse kurs ved for få påmeldte deltakere.
Det hender vi må avlyse en undervisningstime på grunn av sykdom i de tilfellene vi ikke klarer å finne en vikar. Dette vil det ikke bli kompensert for med mindre det overskrider to ganger i løpet av et semester.

 

Ansvar

Bergen Dansesenter tilbyr en forsvarlig undervisning med erfarne pedagoger.
Vi forutsetter at eleven selv tar hensyn til eventuelle skader eller plager, men gi gjerne beskjed til pedagog i tillegg.

Kontakt ved spørsmål: post@bergen-dansesenter.no / 55320866 / 48249269

Seltop | Grafisk Form