Dansepedagogisk seminar

Bergen Dansesenter inviterer hvert år til seminar for dansepedagoger i regionen, hvor får du faglig påfyll og samtaler med kollegaer. Seminaret er åpent for dansepedagoger på alle undervisningsnivåer,- for deg som underviser i danse- og ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler, høgskoler eller folkehøgskoler. Om du ikke er aktiv dansepedagog, men en dansekunstner interessert i det pedagogiske feltet og tematikken på seminaret, er du selvsagt velkommen til å delta. 

2016: 4. NOVEMBER 2016  kl. 10-15.30

Jan Erik Endresen: Utadrotasjonens mysterier

Jan Erik er fast fysio-og manuellterapeut ved carte Blanche og har årelang erfaring fra arbeid med dansere. Han vil gi oss den funksjonelle anatomien angående utadrotasjonen, deretter kan vi diskutere videre hvordan vi formidler og underviser dette viktige bevegelseselementet.

Karl-Erik Nedregaard: Jazzdans: hva er jazzdans i dag og hva skal til for å bli en god jazzdanser? Et tema som angår de mange dansepedagogene som underviser jazzdans. Og også alle andre som er interessert i å følge utviklingen av denne sentrale danseformen. Karl-Erik er førsteamanuensis på jazzdanslinjen på Kunsthøgskolen i Oslo og også kunstnerisk leder for SUBJAZZ sammen med Knut Arild Flatner.

2013: Gunn Engelsrud 

Bevegelsesopplevelse: hva skjer i oss når vi beveger oss?

Gunn Engelsrud er utdannet fysioterapeut og jobber som professor i helsefagvitenskap ved Norges Idrettshøgskole. Som forsker og formidler har hun jobbet ved en rekke utdanningsinstitusjoner; Fysioterapihøgskolen, Idrettshøgskolen og Skolen for Samtidsdans. Hun har formidlet sin forskning på kropp, kroppsopplevelse og bevegelse i en rekke bøker og tidsskrifter. Gunn har lenge  jobbet med dansere og improvisasjon.

I forbindelse med seminaret anbefaler vi  hennes bok «Hva er kropp?» som kan lånes fra BDS- biblioteket (fås også her www.universitetsforlaget.no). På dansepedagogisk seminar skal Gunn gjennom teori og praksis fokusere på refleksjon omkring bevegelsesopplevelse: hva skjer i oss når vi beveger oss, hvilke spørsmål avstedkommer erfaringene våre, og omkring hvilke holdninger til kropp og bevegelse vi har med oss i møtet med danseelever?

2012: Lars-Arne Andersen

Teknikk: mobilitet, koordinasjon, stabilitet og mentale prosesser

Lars-Arne Andersen har en idrettslig bakgrunn fra apparatturn og troppsturn både som utøver og trener. Han er utdannet fysioterapeut og har jobbet i privat praksis i en årrekke, men jobber nå i Olympiatoppens fagavdeling for teknikk og motorikk, både nasjonalt og regionalt. På dansepedagogisk seminar skal  Lars-Arne snakke om teknikk.

Teknikk underbygges av flere faktorer, og sentrale blant disse er: mobilitet, koordinasjon, stabilitet og mentale prosesser. Dette er faktorer som kan påvirkes og utvikles gjennom generell og spesifikk trening – tilpasset den enkelte utøvers utgangsnivå. De kan trenes hver for seg, i kombinasjon med hverandre, eller i forbindelse med andre fysiske parametre som utholdenhet og/eller styrke. I presentasjonen blir det en kort teoretisk gjennomgang av disse ferdighetene, etterfulgt av gjennomgang av praktiske eksempler. Målet er å vise en progresjon fra generelt nivå til et nivå nær det dansespesifikke. Utgangspunktet blir kravene som stilles til ferdighetene i dans.

2014: Karen Foss

Bevissthet rundt musikkvalg og -bruk i danseundervisning

Karen Foss er utdannet fra Norge, Canada og New York med en mangeårig dansekarriere. I tillegg har hun virket som koreograf i en rekke produksjoner og kompanier: fra 2001 i sitt eget prosjekt karen foss Quiet Works. Hun har også lang ledererfaring fra kulturfeltet, bl.a. som kunstnerisk leder Carte Blanche. Fra 2010 har Karen vært ansatt ved Høgskolen i Bergen (lærerutdanningen på dans/drama). På dansepedagogisk seminar snakket Karen om bevissthet rundt musikkvalg og -bruk i danseundervisning. I arbeid med dans er forholdet til musikk viktig og valgmulighetene åpne og mange. Hvilke valg tas i musikkbruken og hvorfor? Skal unge danseinteresserte deltakere også få et innblikk i og sanse musikk som de til vanlig ikke velger selv å høre på? Hvordan forklare til musikkinteresserte og andre unge personer, forholdene mellom dans og musikk?

Hege Holte Østbye: En underveis integrering av restitusjonstanken 

Hege Holte Østbye er utdannet ved Rambert School of Ballet and Contemporary, London, og har en BA i idrett fra Høgskolen i Bergen. Hun har en lang karriere som danser, bl.a. gjennom sine 11 år i Carte Blanche, og også som pedagog. Hege er i dag prøveleder i Carte Blanche. På dansepedagogisk seminar snakker Hege om restitusjon. Restitusjon vil si å hente seg inn igjen for å være klar til ny aktivitet. Man kan også se på det som å gå fra en ubalanse til å komme i balanse igjen, både fysisk og mentalt. Vi skal se på det å integrere restitusjonstanken underveis i dansetreningen og det å ha bevissthet og tiltak for bedre restitusjon mellom øktene. Denne helhetlige tanken på restitusjon kan være med å forebygge skader eller tretthet både fysisk og psykisk og er viktig for en selv som pedagog og for elevene.

2011: Tania Rodriguez

Kinesthetic awareness in classical ballet teqhnique

Tania Rodriguez-Hernandez er født i Mexico City der hun danset med Mexico City Ballett og senere Mexicos nasjonalballett. Tania har vært en fast del av fagstaben ved Balletthøgskolen ved KHIO siden 2006, og har deltatt på en rekke lærerseminarer i klassisk ballett, samt mangfoldige kurs, seminarer og konkurranser.

Supplementary training complements the daily training class. It has proven to be successful helping dancers improving strength and movement fluency. We will learn and study sequences. These sequences aim to stimulate correct kinesthetic awareness as the muscles strengthen with the correct alignment and following the basic elements in the classical ballet technique. Incorporating basic anatomical facts we will review the “en dehors” work as a movement from the hip joint and also the correct placement and stabilization of the vertebral spine. We will also take the opportunity to discuss some common pedagogical challenges related to these anatomical facts.

Jan Erik Endresen

Tøyning: funksjonell anatomi og analyse av bevegelsesmønster

Jan Erik Endresen er utdannet fysioterapeut og manuell terapeut, med lang undervisningserfaring bl.a. som kurslærer i manuell terapi og ved Høgskolen i Bergen (fysioterapi). Han har også mange års erfaring som foreleser, organisatorisk fra bl.a. det internasjonale Manuellterapiforbundet, og har vært fast tilknyttet Carte Blanche (2007-2009 og fra 2011).

Jan Erik skal presentere funksjonell anatomi og analyse av bevegelsesmønster med fokus på det mangfoldige begrepet tøyning. Presentasjonen hans består av noe teori og mye praksis  nye erkjennelser og forståelse mht å oppleve anatomi på kroppen. 

2010: Marit Skreiberg og Cathrine Bull Thorshaug

Fra improvisasjon til komposisjon med didaktikk

Marit Skreiberg er pedagogisk leder ved Den Norske Balletthøyskole og Cathrine Bull Thorshaug er pedagog ved Den Norske Balletthøyskole. Seminaret vil inneholde både teori og praktisk arbeid med fokus på hvordan motivere, ivareta og veilede pedagogisk til kreativ utfoldelse; konkrete verktøy som kan brukes i danseundervisning og koreografiarbeid, og planlegging og vurdering av egen undervisning. 

 

Seltop | Grafisk Form