Om Bergen Dansesenter

BERGEN DANSESENTER

Vi er en ideell stiftelse opprettet i 1996 med et styre som øverste organ, og vi er del av Kulturhuset USF Verftet. Bergen Dansesenter har som formål å øke interessen for og spre kunnskap om dans i Bergen og Hordaland.

Vi har en todelt virksomhet bestående av regionalt kompetansesenter og danse- og ballettskole. Vårt hovedmål er å utvikle produksjonsmuligheter for det profesjonelle dansefeltet, gode undervisningsarenaer og dansetiltak på flere nivå.

I Bergen kommunes «Handlingsplan for kunst og kunstnere i Kulturbyen Bergen 2008-2017» heter det:

«Bergen Dansesenter skal styrke sin posisjon som kompetansesenter for dans i vestlandsregionen».

Bergen Dansesenter er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturråd.

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR DANS

lisa- fugue

Som et av syv kompetansesentre for dans i Norge fungerer vi som en kontaktskapende og nettverksutviklende arena for dansekunstnere og koreografer i regionen. Målet er å heve kompetansen og profesjonaliseringen i dansefeltet. Vi tilbyr produsenttjenester til profesjonelle dansekunstnere, er ansvarlig for programmeringen av Proda i Hordaland (profesjonell dansetrening), dansekunstnermøter og SLIPP, arrangører av workshops ,- ofte i samarbeid med Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og Bergen Kulturskole.

Ta kontakt med oss dersom du har et prosjekt du ønsker å gå videre med!

Foto: Malin Vangsnes.

 

 

DANSE- OG BALLETTSKOLEN

Klassisk ballet nivå V

Danse- og ballettskolen har et bredt undervisningstilbud for barn, ungdom og voksne. Hos os blir du god til å danse! Alle våre pedagoger har høyskoleutdannelse eller tilsvarende og mange av de er aktive i det profesjonelle dansemiljøet i Bergen og Hordaland. Vi har dansekurs i danselek, preballett, klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans, hiphop, impro, bevegelsesopplevelse og Dans 65+.

Se oversikt med kurs og pedagoger for mer informasjon!

Foto: Guri Rognskog.

Seltop | Grafisk Form