Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for Bergen Dansesenters håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Bergen Dansesenter er daglig leder. Henvendelser for innsyn i, retting av eller sletting av personopplysninger kan rettes til post@bergen-dansesenter.no.
Dersom du mener at Bergen Dansesenter har behandlet dine personopplysninger i strid med gjeldende lovgivning, kan du klage til Datatilsynet.

Hvordan Bergen Dansesenter behandler data om deg: Gjennom vår virksomhet innhenter vi kontaktinformasjon og fødselsdato til våre elever. Kontaktinformasjonen brukes til å sende ut informasjon som er relevant for vårt kundeforhold og nødvendig for å gjennomføre god undervisning og opplæring. Fødselsdato brukes til å finne riktig aldersnivå og kurs for elevene. Rettslig grunnlag følger av Personopplysningslovens § 8, første ledd og § 8 a). Opplysninger utleveres aldri til tredjepart.

E-post: Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar sensitive personopplysninger på e-post fra deg, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev og nettverksmail: Alle som ønsker det kan melde seg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. Nettverksmailen er kun åpen for dansekunstnere og pedagoger, men opplysningene behandles etter samme prinsipp. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse hos oss. Bergen Dansesenter bruker MailChimp som leverandør av tjenesten. Adresselistene eies av Bergen Dansesenter, og deles ikke med andre. Du kan når som helst melde seg av nyhetsbrevet ved å trykke på utmeldingslenke i e-posten, eller ved å kontakte Bergen Dansesenter. Hvis du avslutter abonnementet på nyhetsbrev, vil du ikke lenger motta informasjon fra oss, og dine personopplysninger vil slettes i henhold til våre rutiner.

Opplysninger om ansatte: Bergen Dansesenter behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider. Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.

Seltop | Grafisk Form