ANNA EINEMO FRØYSLAND ER NY KOREOGRAF FOR ESC UNGDOMSKOMPANI HØSTEN 2022!

Anna Einemo Frøysland har takket ja til koreografisamarbeid med ESC ungdomskompani høsten 2022. Vi gleder oss stort til å bli bedre kjent med Anna og hennes spennende koreografiarbeid.

Anna Einemo Frøysland (b. 1992) er danser og koreograf bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved KHIO, og har jobbet som danser for kunstnere som Marina Abramovic, Jeff Pedersen og Satoshi Kudo. Anna turnerer internasjonalt med Notes on frailty av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og var del av Aspirant Mentoring Program av Nagelhus Schia Productions i 2019-2020. I 2019 skapte Anna solostykket Still under koreografilaboratoriet på Dansens hus, og i 2020 skapte hun forestillingen Ein studie i Wittgensteins språkspel sammen med tvillingsøstera si Berit Einemo Frøysland. De er begge del av DNO&B og Talent Norge sin satsning på kvinnelige koreografer.

Anna om seg selv: Eg er ein koreograf i etableringsfasen som er interessert i å jobbe i brytningspunktet mellom det indre og det ytre. Eg søkjer etter ein pågåande dialog mellom det fysiske utrykket og immaterielle storleikar som minner, kjensler og tankar. Rørslekvalitetane som tiltrekk meg er gjerne presise og detaljerte med overraskande kraft og eg likar å verkeleg bruke tid på å skape gjennomarbeida scenisk dans med utgangspunkt i den enkelte sine indre drivkrefter. Eg vil skildre meg sjølv som ein dansekunstnar med høg grad av motivasjon og skapartrong.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form