Åpen SOFT PRAKSIS workshop med Sterud/Kongsness på PRODA!

OBS! – NY TID!

Mandag 16. og onsdag 18. oktober kl. 10.00-12.00 blir det SOFT PRAKSIS workshop på PRODA!
Workshopen er gratis for PRODAs brukere. Klassene er også åpne for andre kunstnere, kunststudenter og folk med erfaring og interesse for bevegelse. Kr. 30.

Ann-Christin Berg Kongsness og Marte Reithaug Sterud er innom Bergen med forestillingen Soft Manifesto på Cornerteateret.

«I forbindelse med at vi spiller forestillinga Soft Manifesto ved Cornerteateret vil vi på Proda dele av vår felles praksis der vi veksler mellom å danse og å skrive. Her vil vi jobbe med hvordan språk kan generere bevegelse og hvordan bevegelse igjen kan generere språk. Teksten beriker dansepraksisen ved at den fungerer både som inspirasjon for dansen og som resonans/refleksjon i etterkant. Alle som er interesserte i bevegelse og refleksjon rundt, om og i bevegelse er hjertelig velkomne!»

Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness har jobba sammen siden 2011 med dans og koreografi gjennom å produsere forestillinger, tekster, nettsted og seminar sammen. Med felles interesse for å produsere kontinuitet i egne kunstnerskap, reflektere og tenke oss fram til nye ståsted gjennom samtale, dansepraksis og tekstproduksjon arbeider vi i vekslinga mellom refleksjon og aksjon, sensitivitet og slagkraftighet. Soft Manifesto hadde premiere på Black Box teater i Oslo i oktober 2015, og blir også spilt på Rådstua Teaterhus i Tromsø som en del av programmet til Ordkalotten i november 2017.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form