Åpen uke ved Bergen Dansesenter

ÅPEN UKE: Uke 12 ønsker vi velkommen til ÅPEN UKE ved Bergen Dansesenter!

Foreldre og andre interesserte inviteres til se-på-timer hele uken; timeplanen er som vanlig.

Dette er ikke ment som en forestilling, men et innblikk i hva elevene gjør i en helt vanlig danseklasse.Vi ber om at de aller minste søsknene ikke tas med på se-på-timene – det blir ofte mye uro og kan bli litt trangt i noen av salene og gjøre at det ikke blir så kjekt for elevene som skal gjøre sitt beste.

Du som selv er elev: ta gjerne turen og se på et kurs du er nysgjerrig på!

NB! dette gjelder ikke danselek-kursene som har se-på-timer siste dag av semesteret.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form