Årsberetning for 2017

Hva er egentlig Bergen Dansesenter?

Mange kjenner Bergen Dansesenter først og fremst som en danse- og ballettskole. Mens andre kjenner Bergen Dansesenter bedre som en aktør innenfor det profesjonelle dansefeltet i regionen. Slik er det Bergen Dansesenters virksomhet er både bred og smal. Vi har et høyt aktivitetsnivå hele året igjennom.

Visste du for eksempel at:

  • Bergen Dansesenter i 2017 hadde nesten 22 000 besøkende?
  • Bergen Dansesenter har en særlig satsning på kvalitet i undervsiningen, og at vi tilbyr gradering i klassisk ballett?
  • mer enn 15 profesjonelle dansekunstnere har lånt studio ved Bergen Dansesenter?
  • Bergen Dansesenter står bak faglige arrangement for scenekunstmiløet og pedagoger i regionen?
  • Bergen Dansesenter er en stor aktør i Den Kulturelle Skolesekken i Bergen, og møtte ca 1400 elever på alle klassetrinn i 2017?

Bergen Dansesenter mottar offentlige midler for mange av tjenestene vi leverer. Derfor er gjennomsiktighet også viktig for oss. I årsmeldingen vår kan du lese om hva midlene fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune går til.

God fornøyelse!

Årsberetning_BDS_2017 nett


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form