AUDITION 2023 – ESC UNGDOMSKOMPANI FOR SAMTIDSDANS


AUDITION:
– Sandane 29. januar 2023, kl. 10.00-14.00 i Trivselshagen
– Bergen 4.-5. februar 2023

For påmelding til audition, TRYKK HER!

Vil du danse i Vestlands eneste ungdomskompani for samtidsdans med en av Norges mest spennende unge koreografer?

Hvert år blir det rekruttert mellom 8-15 dansere i alderen 14-19 år med talent og interesse for samtidsdans. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. ESC ungdomskompani vil inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i et en realistisk og profesjonelt produksjon. ESC ungdomskompani skal gi unge talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere.

Alle som blir tatt opp i kompaniet forplikter seg til denne produksjon og følger denne gjennom hele prøvetiden og forestillinger, som i dette tilfellet strekker seg over perioden juli 2023 – vår 2024. Ukene før skolestart og høstferie vil prioriteres til prøver. Forestillinger blir lagt til helger.

Danserne får ikke lønn, men ESC dekker utgifter til reise og opphold i tilknytning til forestillinger og turne.

Kompaniet tilbyr også felles opplevelser, sosialt samvær og billetter til forestillinger i løpet av året man er med. BIT Teatergarasjen er med som co-produsent for ESC ungdomskompani for samtidsdans.

BIG, BIG BANG av koreograf Jonathan Ibsen, premiere høst 2023

Prosjektet skal gjennom koreografi og bevegelse konstruere en fysisk eksplosjon gjennom en tettpakket, ekstrem og varm klump av energi, kraft og materie. Prosjektets ambisjon er å gjenskape et BIG BANG lignende fenomen som kan forvrenge oppfattelsen av tid, sted og rom. En hendelse som kan skape noe annet, noe annerledes noe nytt. BIG, BIG BANG skal i samarbeide med en gruppe dansere utforske om det er mulig fasilitere endring og forandring. Hvordan blir en ting til noe annet, hvordan får noe sin opprinnelse og hvordan skaper man “ny begynnelse”?

Jonathan Ibsen er en dansk dansekunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet fra KHIO i 2019 og har siden da jobbet som freelance som utøver for andre og med egne prosjekter. Som kunstner er han opptatt av den samtidsaktuelle kroppen, og hvordan kroppen kan brukes som et kommunikativt instrument til å konfrontere, provosere og skape dialog. Han jobber med å kontekstualisere problemstillinger rundt sosialt konstruerte normer og forståelser og forsøker å bane vei for et kunstnerisk uttrykk der kroppen kan materialisere seg mer fri og uten begrensninger.  

Foto ESC: Thor Brødreskift og Øyvind Johannesen

Foto Jonathan: Erika Hebbert


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form