AUDITION FOR ESC UNGDOMSKOMPANI

Vil du danse i Vestlands eneste ungdomskompani for samtidsdans med en av Norges mest spennende unge koreografer?

ESC ungdomskompani for samtidsdans er et tilbud til unge i Vestland fylke med talent og interesse for samtidsdans. Hvert år blir det rekruttert ca. 12 dansere i alderen 14-19 år gjennom en opptaksprøve. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. ESC ungdomskompani vil inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i et så realistisk og profesjonelt opplegg som mulig. ESC ungdomskompani skal gi unge talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere. Kompaniet skal også gi arbeidsmuligheter for frilanskoreografer.

AUDITION

I 2022 er det Anna Einemo Frøysland som skal koreografere for ESC. Forestillingen heter “Vestigia” og skal ha premiere under Oktoberdans 2022. Nytt av året er at vi arrangerer audition utenfor Bergen. Vi håper å nå bredt ut i hele fylket og potensielt få med dansere fra hele regionen inn i ensemblet. Alle som blir tatt opp i kompaniet forplikter seg til denne produksjon og følger denne gjennom prøvetid og forestillinger, som i dette tilfellet strekker seg over perioden juli 2022 – vår 2023.

For å velge ut dansere så arrangereres det to auditioner, en i nordfylket og en i Bergen. Audition i nordfylket skjer på Sandane lørdag 22.januar, på Firda VGS. Etter audition viser årets ensemble forestillingen “Vi er det vi sier, men også det vi tier om” på Trivselshuset kl 18.00.

Audition i Bergen skjer søndag 27.mars i BSD sitt studio 2 på USF Verftet. Pga mange påmeldte blir det delt opp i to grupper.

Påmeldingen er stengt Frist 21.mars

Til audition skal du forberede deg på å delta på en samtidsdansklasse og skape noe eget, enten i par eller gruppe. Spørsmål kan rettes epost til solvi@bergen-dansesenter.no

ANNA OG VESTIGIA

Anna Einemo Frøysland (b. 1992) er danser og koreograf bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved KHIO, og har jobbet som danser for kunstnere som Marina Abramovic, Jeff Pedersen og Satoshi Kudo. Anna turnerer internasjonalt med Notes on frailty av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og var del av Aspirant Mentoring Program av Nagelhus Schia Productions i 2019-2020.

I 2019 skapte Anna solostykket Still under koreografilaboratoriet på Dansens hus, og i 2020 skapte hun forestillingen Ein studie i Wittgensteins språkspel sammen med tvillingsøstera si Berit Einemo Frøysland. De er begge del av Den Norske Opera og Ballett, og Talent Norge sin satsning på kvinnelige koreografer.

Foto: Judith Arupa

Tittelen på forestillingen Vestigia (lat.) tyder spor, restar eller etterlevingar av noko som var. I dette prosjektet vil hukommelse og erindring stå i fokus, og dei unge dansarane si eiga minneverd vil vere sjølve utspringet for rørslematerialet. I prosessen vil me jobbe i bølgingar heilt frå dei små, personlege historiane over i dei store linjene i vår kollektive hukommelse og kanskje kome heilt ned til naturen si eldgamle former for erindring. I ei tid der me let media og internett hugse for oss kan ein spørje seg: kva verdi har tilbakeskodinga for våre liv i dag?

Anna Einemo Frøysland

Dato for audition i Bergen blir søndag 27.mars


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form