BABYDANS nytt kurs med oppstart 25. oktober!

BABYDANS o-1 år m/forelder er et nyoppstartet kurs på Bergen Dansesenter, som går over 7 uker.

Oppstart er 25. oktober!
Tirsdager fra 12.30 – 13.30.
Kurset koster 1 250,-
Bergen kommunes aktivitetskort kan benyttes!

På Babydans 0-1 år er foresatte aktivt med i timene. Timene fokuserer på samvær og samhandling mellom foreldre og barn gjennom bevegelsesoppgaver, musikk, sangleker og opplevelser som stimulerer barnets og den voksnes sanseapparat og kreativitet.

Det er også en fin mulighet for foreldre i permisjon å møtes!

For påmelding trykk her!

Velkommen!
------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form