Booking av studio 2017

KOMPETANSESENTERET: Det er stor aktivitet i dansefeltet og dermed i våre studioer! For å skape mer forutsigbarhet for dere som planlegger større produksjoner, inviterer vi nå til å booke studio for 1. halvår inkludert sommeren 2017, t.o.m. august. Ordningen med gratis studiobruk gjelder profesjonelle dansekunstnere og bruk til dansekunstneriske produksjoner. Ved tildeling av studio tar vi hensyn til kunstnere som er i gang med prøver og produksjon i BDS’ studio, men vi imøtekommer selvsagt også nye kunstnere. Om du ikke har nøyaktige dager og tidspunkt, så angi hvilke dager/uker du er interessert i. Skriv gjerne også et par setninger om prosjektet, fase av prosjektet, samarbeidspartnere, osv.

Frist 1. desember, send epost til post@bergen-dansesenter.no

 


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form