Dans. Et sted: (S)kjønn safari 2.0 på Entrée

KOMPETANSESENTERET: Dans. Et sted holder en interim-visning av (S)kjønn safari 2. 0 med Harald Beharie og Louis Schou- Hansen 8. september kl. 20 og 21: Harald Beharie og Louis Schou-Hansen inntar Entrée med utgangspunkt i kjønnsroller og stereotypier for å undersøke hvordan de kan arbeide fysisk fra en kjønnsnøytral base. På denne måten ønsker de å tilnærme seg et større utbytte av individet gjennom å skape en åpenhet i forhold til kjønn og dans. Prosjektet undersøker om det overhodet er mulig å jobbe med kropp og samtidig unngå det kjønnede blikket. VELKOMMEN!

Dans. Et sted har tidligere vært arrangert i 2013 og 2014, begge ganger som en-dags mønstringer av stedsspesifikk dansekunst i Bergens urbane rom. Prosjektet har en undersøkende tilnærming til stedsspesifikk og koreografisk bevegelse i byrommet og handler om å heve diskursen rundt dans og det korporeale som en tverrfaglig kunstform med konsekvens. I løpet av 2016 og -17 oppstår Dans. Et sted som en serie av hendelser for nye territorier for dans og koreografi på forskjellige steder i Bergen. Dans. Et sted er støttet av Bergen kommune.

 

 


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form