Dans i hele Vestland fylke

Med midler fra Hordaland fylkeskommune har Bergen Dansesenter i høst foretatt en kartlegging av hva som finnes av infrastruktur på dans i Vestland fylke.

Hordaland kjenner vi godt fra før, mens Sogn og Fjordane, som aldri hatt et regionalt kompetansesenter for dans, kjente vi langt dårligere.

Hovedfokuset i rapporten ligger på Sogn og Fjordane, mens det mangfoldet som finnes på dans i Bergen nærmest en blind flekk i denne rapporten (mer om dette i innledningen).

Dansekartet Vestland gir en rask oversikt over hvordan kulturhus, skoler og institusjoner fordeler seg geografisk.

Bergen Dansesenters virksomhet strekker seg ut over det kunstfaglige og over i det pedagogiske, så rapporten strekker seg over både amatørfeltet og det profesjonelle feltet. Den inneholder også noe info om problemstillinger som går ut over fylkesgrensene, som Dansenett Norge.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form