Danse- og ballettskolen stenger, kompetansesenteret holder åpent.

Etter pålegg fra myndighetene stenger nå Bergen Dansesenter sin virksomhet ved danse- og ballettskolen minimum til og med 26. mars.

Inntil videre driver vi på Bergen Dansesenter kompetansesenteret på tilnærmet normalt vis. Vi kan bli noe vanskeligere å få tak i på telefon og epost på grunn av delvis hjemmekontor og de store omstillingene vi alle står overfor den nærmeste tiden.

Bergen Dansesenter vil fremover ikke ha noen egen aktivitet i våre studio. Men utleie og bruk av våre studio til arbeid for dansekunstnere går som normalt inntil vi eventuelt får annen beskjed. Vi kommer tilbake med mer informasjon om eventuelle endringer.

PRODA de nærmeste to ukene avlyst. Vi oppfatter at dette også vil rammes under de nye påleggene, og avlyser klassen 13.03 og alle klasser ut uke 13.

Situasjonen vi nå er i får store konsekvenser i form av avlysninger av arrangementer. Norske Dansekunstnere og flere andre kunstnerorganisasjoner ser på hvordan dette skal håndteres og hvilke rettigheter kunstnere har. Danseskolene har også en uavklart situasjon med tanke på økonomien nå når de stenger ned. Kompetansesenteret vil bestrebe seg på å holde seg oppdatert som mulig om situasjonen og forsøke å videreformidle viktig informasjon.

Hvorvidt fellesmønstringen Dansens Dag 2020 vil gå av stabelen er ikke avgjort enda. Audition for ESC ungdomskompani for samtidsdans 28. mars er foreløpig ikke avlyst.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form