Stipend

Bergen Dansesenter deler ut inntil fire elevstipend hvert semester. To av stipendene er øremerket ballettelever 10-15 år, og to stipend er uavhengig av dansestil og retter seg mot elever som ønsker å satse på en yrkeskarriere som dansekunstner eller pedagog. Stipendene blir tildelt etter søknad på bakgrunn av interesse og talent.

Alle stipendmottakere må selv betale basisavgiften på kr 2300, men all trening utover dette er GRATIS. Man får også full tilgang til åpne klasser og workshops med gjestepedagoger.

De generelle stipendene er ment for elever som ønsker å satse på en mer intensiv trening – på sikt gjerne en danseutdanning.

Stipendene i ballett deles ut til to elever i klassisk ballett i alderen 10-15 år; ett til gutt og ett til jente.

Fyll ut søknadsskjema under her hvor du beskriver bakgrunn; hva/hvor lenge du har danset, dine planer og ønsker for høstsemesteret og fremover.

Du må ha vært elev ved BDS minst ett semester for å kunne få stipend. En elev kan tildeles stipend 2 semestre på rad men kun unntaksvis mer enn dette.

Frist for stipendsøknad våren 2020 er utgått.

SeltopGrafisk Form