Dansens Dager 2015 nærmer seg!

KOMPETANSESENTERET: allerede førstkommende onsdag er det Den internasjonale Dansens Dag! I Bergen markeres dagen ved Bergen Dansesenter med en sharing PRODA-klasse, påmelding til administrasjon! I tillegg har danseskompaniet thud! moving endangered spaces danserituale “The streets talk” som foregår i rushtiden på Danmarksplass. 

thud! demonstrerer igjen i år for renere luft og aksjonsgruppen Ren Luft Danmarksplass! For 6 år siden startet aksjonsgruppen Ren Luft Danmarksplass sitt arbeid for redusert bilbruk, økt kollektivandel og sykkelbruk, og selvsagt for ren luft i Danmarksplassområdet og hele Bergen. Årlig på Dansens Dag, har thud! moving endangered spaces beveget seg inn i demonstrasjonsmodus, inntatt veikryss, midtrabatt, fortau og underganger for å synliggjøre aksjonsgruppens fokus med dansekunst og engasjement for kropp, sted og pust.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form