Dansepedagogisk seminar 2018

Velkommen til Dansepedagogisk seminar om ekspressivitet, uttrykk og dynamikk!

Karstein Solli, scenekunstner og førstelektor i skuespill/drama og teaterkommunikasjon, kommer til Bergen på Dansepedagogisk seminar for å snakke om ekspressivitet i dans. 

Fredag 9. november 10.00-15.00 går årets Dansepedagogiske seminar av stabelen i Studio 2 ved Bergen Dansesenter, USF Verftet.

Bergen Dansesenter og PRODA Hordaland er arrangører for dette seminaret for dansepedagoger og dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet.

Dans deg selv! 
Vi ønsker å formidle mer enn trinn og teknikk til våre danseelever. Hvordan kan vi/elevene utforske mulige uttrykk i bevegelse basert på egne erfaringer og opplevelser, og med utgangspunkt i egne bevegelser. Hvordan kommuniserer jeg det «jeg ønsker å uttrykke», hvordan se, oppdage og være i dialog om egen dans i forhold til andre. Hvilke intensjoner ønsker jeg å formidle? Hva skal til for at jeg får «eierskap» til mitt eget danseuttrykk? Hva og hvordan ser vi bevegelse og dans som kollegaer, studenter og publikum? Gjennom oppgaver ledes deltakerne inn i et utforskende landskap om bevegelse, både enkeltvis og i grupper. Aktiv observasjon og tilbakemeldinger fra hverandre benyttes gjennom workshopen. Solli benytter i stor grad sin mangeårige veilederpraksis i møte med deltagerne i workshopen.

KARSTEIN SOLLI er scenekunstner og førstelektor i skuespill/drama og teaterkommunikasjon. Han innehar Statens Garantiinntekt for Kunstnere og har hatt flere verv blant annet som leder av Stipendkomiteen i Norsk Skuespillerforbund og medlem av Faglig utvalg for Dans i Norsk Kulturråd. Han er utdannet førskolelærer og har dramapedagogisk utdanning med mime og teaterstudier ved Jaques Leqoc, Paris, Den statlige Teaterhøyskole avd. mime i Amsterdam, og Desmond Jones School of mime i London. Siden 1987 har han produsert egne forestillinger og vært engasjert i grupper som Verdensteateret, Cirka Teater, Juni Dahr/Visjoner med flere. Karstein har undervist ved Norges Musikkhøyskole, Den Norske Balletthøyskole, Høgskolen i Oslo og vært linjeleder Skuespill ved Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han har i over 30 år gitt en rekke kurs /workshops for amatører og profesjonelle og på tvers av flere fagfelt innen kunst og helse mfl. Han har vært engasjert som timelærer ved Skolen for Samtidsdans siden 1994 og underviser fortsatt ved nåværende Høyskolen for Dansekunst og koreografisk tenkning i Oslo. Siden 2009 har Solli vært kunstnerisk leder for Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskolen i Volda. www.seanse.no

Pris: kr 300
Hvis du betaler som privatperson er prisen kr 150.

PÅMELDING til: post@bergen-dansesenter.no 

 

Les mer om tidlligere Dansepedagogiske seminar her.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form