Dansepedagogisk Seminar i Bergen

Å veilede en kunstnerisk prosess

Fredag 11.november

kl. 10.00-15.00

Bergen Dansesenter, Studio 2

09.30-10.00 Registrering, kaffe og mingel.

10.00-12.00 Seminar del 1

12.00-13.00 Lunsj på Kippers

13.00-15.00 Seminar del 2

I samarbeid med Rom for dans og Høyskolen for dansekunst tilbys en én-dags workshop som omhandler det å veilede en dansekunstnerisk prosess.

Det å lære om dans innebærer i stadig større grad å få kompetanse innenfor skapende arbeid og koreografi; å kunne ta egne valg med kropp og bevegelse, skape et personlig materiale og lage egne forestillinger. Som følge av dette trenger også pedagogen kompetanse omkring skapende dans og koreografi, og å kunne veilede. Workshopen er laget for deg som underviser i dans for barn, unge og voksne, og passer også for deg som trenger egne verktøy for å selv være i en kreativ prosess med dans og bevegelse.

I workshopen kartlegger vi de koreografiske størrelsene kropp, tid og rom, og ser på de ulike fasene i en skapende prosess. Dette danner grunnlaget for å kunne skape progresjon i et skapende arbeid og kunne veilede ut fra hvor i prosessen eleven er. Workshopen er både praktisk og teoretisk. Metodene kan brukes i møte med elever i ulik alder (barn, ungdom og vgs) og i møte med studenter innenfor høyere utdanning.

Ta med tøy du kan bevege deg i, noe å skrive på, og nok drikke.

Camilla Myhre er gründer og leder av kunst- og kompetansesenteret Rom for dans, og rektor og førsteamanuensis ved høyskolen for dansekunst. Hun er utdannet dansepedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo (Balletthøyskolen) og har mer enn 30 års erfaring som skapende og utøvende dansekunstner og dansepedagog. Hun har spesialisert seg innen skapende dans og koreografi.

Sammen med kollega Caroline Wahlström Nesse har hun utviklet den kunstpedagogiske metoden KROM kropp i rom som brukes i skoleverket og i Den kulturelle skolesekken.

På Høyskolen for dansekunst har hun og Nesse, sammen med Marius Kjos utviklet nye metoder for å jobbe skapende og teknisk med dans, samt refleksjons- og veiledningsverktøy som bygger på en individorientert pedagogikk. Camilla mottok Danseinformasjonens ærespris i 2012, sammen med Wahlström Nesse ”..for deres samlede arbeid med og for Rom for Dans, Skolen for Samtidsdans, KROM, profesjonell kunstnerisk praksis med og for barn og unge samt Myhre og Nesses arbeid som fremragende utøvende dansekunstnere”.

Pris: gratis.

Lunsj: Vi booker bord i Kippers. Deltakere kjøper lunsj på egen regning.

PÅMELDING – Innen 5.november. Førstemann til mølla. 

Send en epost med navn og hvor du underviser: solvi@bergen-dansesenter.no

Seminaret er åpent for dansepedagoger i danse-/ballettskoler, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler, og dansekunstnere med interesse for det pedagogiske feltet.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form