Danserisk samtale: hva betyr bærekraftig utvikling i scenekunsten?

KOMPETANSESENTERET: I forbindelse med Klimafestivalen § 112 og sesongåpning, arrangerer BIT Teatergarasjen i samarbeid med Danseinformasjonen, en samtale som tar for seg spørsmål knyttet til klimautfordringer og scenekunst. Landmark kl. 13.00–15.00 søndag 24. januar.

Noen av spørsmålene som ligger til grunn er: Hva skjer når økologiske problemstillinger tas inn i scenekunsten? Hva er bærekraftig produksjon og formidling av scenekunst, og på hvilke premisser vil scenekunst eksistere i et bærekraftig samfunn?
Samtale mellom Marianne Kjærsund, Veronica Robles Thorseth, Karoline Skuseth og Sondre Båtstrand.

Marianne Kjærsund fra Helgeland er utdannet ballettpedagog ved høgskolen i Bodø 2001. Etter endt utdanning gikk hun etterhvert over til å fokusere på sitt utøvende virke. Hun har vært medskapende utøver i produksjoner med bl.a. Karen Foss, Henriette Pedersen, Hooman Sharifi, Malin Hellkvist Sellén, Stian Danielsen, Elle Sofe henriksen, Suzie Davies/Mattias Ekholm, Gustavo Lesgart, Steffi Lund, Kristin Ryg Helgebostad og Mia Habib. For tiden er hun aktuell som utøver i “Me Too” som vises ved BIT Teatergarasjen 23. og 24. januar, og “By Carte Blanche” som vises i Studio Bergen i februar.

Veronica Robles Thorseth jobber som koreograf, danser, kurator og initiator, ofte under navnet “thud! moving endangered spaces”. Hun driver Wrap – kunstnerdrevne verksteder og prosjekthub, sammen med Leo Preston. Veronica er opptatt av samfunnstrukturer, maktforhold og aktivisme, og da spesielt fra ståstedet som uavhengig praktiserende kunstner og kvinne. Veronica Robles Thorseth utdannet fra Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Karoline Skuseth er utdannet teaterviter og jobber på BIT Teatergarasjen som kurator for faglig og sosialt program, blant annet for biennalene METEOR og Oktoberdans, samt som produsent. Karoline har erfaring som seminarkurator fra Regional Arena for Samtidsdans (RAS), som ordstyrer ved arrangementer på Nationaltheatret og Dramatikkens Hus, og som frilans kritiker.

Moderator:
Sondre Båtstrand forsvarte i 2015 doktorgraden ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, med avhandlingen “Climate change: Challenging democracies, challenging parties”. Han har vært fast representant i Bergen bystyre for Miljøpartiet De Grønne siden 2011, og har tidligere vært nasjonal talsperson for partiet. Han har vært aktiv i miljøpolitikk de siste femten årene, både i partipolitikken og i organisasjoner som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, så vel som en kortere periode som ansatt i Miljøvernforbundet.

Arrangør: Danseinformasjonen og BIT Teatergarasjen
www.danseinfo.no / www.bit-teatergarasjen.no

Takk dansekunstner Marianne Kjærsund for inspirasjon og initiativ. Samtalen er inspirert av, og tar opp tråden etter miniseminaret “Hva er galt med naturen?” i Bærum kulturhus i forbindelse med CODA-festivalen 2015, og den påfølgende debatten ”Hva er galt med kunsten?” og ”Den bærekraftige scenekunsten” på www.scenekunst.no.

Foto: Kaja Bruskeland, fra Heimevernet av Lisa Nøttseter, som skal vises på BIT Teatergarasjen 7. mai 2016.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form