ELEVSTIPEND våren 2022

Bergen Dansesenter deler ut elevstipend hvert semester.  

Alle stipendmottakere må betale basisavgiften på kr 2350, men all trening utover dette er GRATIS. Man får også full tilgang til åpne klasser og workshops med gjestepedagoger. Det generelle stipendet er ment for deg som ønsker å satse på en mer intensiv trening – på sikt kanskje en danseutdanning. Vi deler også ut ballettstipend for alderen 10-15 år. 

Skriv en søknad hvor du beskriver bakgrunn; hva/hvor lenge du har danset, dine planer og ønsker for vårsemesteret og fremover.

Send søknaden til post@bergen-dansesenter.no .

*Du må ha vært elev ved BDS minst ett semester for å kunne få stipend. En elev kan tildeles stipend 2 semestre på rad, men kun unntaksvis mer enn dette.

Frist for stipendsøknad våren 2022 er 6. februar!


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form