ELEVSTIPEND våren 2023

Bergen Dansesenter deler ut elevstipend hvert semester.  

Alle stipendmottakere betaler basisavgiften på kr 2450, men all trening utover dette er GRATIS. Man får også full tilgang til åpne klasser og workshops med gjestepedagoger. Det generelle stipendet er ment for deg som ønsker å satse på en mer intensiv trening – på sikt kanskje en danseutdanning. Vi deler også ut ballettstipend for alderen 10-15 år. 

Skriv en søknad hvor du beskriver bakgrunn; hva/hvor lenge du har danset, dine planer og ønsker for høstsemesteret og fremover.

Send søknaden til post@bergen-dansesenter.no.

*Du må ha vært elev ved BDS minst ett semester for å kunne få stipend. En elev kan tildeles stipend to semestre på rad, kun unntaksvis flere enn to semestre.

Frist for stipendsøknad våren 2023 er 27. januar.


Foto: Thor Brødreskift


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form