ESC UNGDOMSKOMPANI FOR SAMTIDSDANS

Ny koreograf er valgt for ESC 2023.

Jonathan Ibsen er en dansk dansekunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet fra KHIO i 2019 og har siden da jobbet som freelance som utøver for andre og med egne prosjekter. Som kunstner er han opptatt av den samtidsaktuelle kroppen, og hvordan kroppen kan brukes som et kommunikativt instrument til å konfrontere, provosere og skape dialog. Han jobber med å kontekstualisere problemstillinger rundt sosialt konstruerte normer og forståelser og forsøker å bane vei for et kunstnerisk uttrykk der kroppen kan materialisere seg mer fri og uten begrensninger.  

Med ESC dansekompani skal han utvikle prosjektet BIG, BIG BANG. Prosjektet skal gjennom koreografi og bevegelse konstruere en fysisk eksplosjon gjennom en tettpakket, ekstrem og varm klump av energi, kraft og materie. Prosjektets ambisjon er å gjenskape et BIG BANG lignende fenomen som kan forvrenge oppfattelsen av tid, sted og rom. En hendelse som kan skape noe annet, noe annerledes noe nytt. BIG, BIG BANG skal i samarbeide med en gruppe dansere utforske om det er mulig fasilitere endring og forandring. Hvordan blir en ting til noe annet, hvordan får noe sin opprinnelse og hvordan skaper man “ny begynnelse”?

Med seg i kunstnerisk team har han med seg Fredrik Petrov som komponist og Zofia Jakubiec som kostymedesigner.

Juryen som står for utvelgelsen av koreograf består av Sølvi Katrine Andersen for Bergen Dansesenter, Annabelle Bonnéry for Carte Blanche, Ingrid Ellestad for BIT Teatergarasjen og Ine Terese Hogstad som representant for det frie dansefeltet i Bergen.

Foto: Erika Hebbert


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form