ESC ungdomskompani for samtidsdans


ESC ungdomskompani for samtidsdans er et tilbud til unge i Vestland fylke med talent og interesse for samtidsdans. Hvert år blir det rekruttert 10-15 dansere i alderen 14-19 år gjennom en opptaksprøve.

Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. ESC ungdomskompani vil inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i en realistisk og profesjonell produksjon. ESC ungdomskompani skal gi unge talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere. Kompaniet skal også gi arbeidsmuligheter for frilanskoreografer.

Koreograf velges ut gjennom open call. I forbindelse med utvelgelsen har vi satt sammen en komité som skal vurdere de innkomne forslagene fra koreografene. Denne består av kunstnerisk leder hos Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, produsent ved BDS og en representant fra det lokale dansefeltet.

Kort historikk om kompaniet 2008-2019

Kompaniet ble startet av Camilla Skrede Johannessen, Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen og hadde sin første forestilling i 2008. Alle stifterne var dansekunstnere utdannet fra ulike skoler i London og med erfaring som utøvere, koreografer og pedagoger. 

Besetningen har bestått av 8-17 dansere i alderen 14-19 år som velges ut gjennom en opptaksprøve. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. Målsetningen har vært å inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i et så realistisk og profesjonelt opplegg som mulig, samt å gi unge talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere. ESC ungdomskompani har også vært en viktig arena for utforskning og erfaring for unge frilanskoreografer.

Flere av kompaniets tidligere dansere har tatt høyere utdannelse innen dans. Noen av dem har kommet tilbake for å koreografere for kompaniet, og noen bor og virker som profesjonelle dansekunstnere i regionen i dag.

I 2018 vant kompaniet og produsent Camilla Skrede Johannessen Bergen Teaterforenings pris Rampeløkten, for at de i 10 år har utgjort et viktig kulturtilbud for unge amatører og er en tydelig arena for rekruttering til et aktivt, profesjonelt dansemiljø i Bergen.

Etter 2019 overtok Bergen Dansesenter driften av ESC ungdomskompani for samtidsdans, og har produsent i fast 20% stilling.

2023 – BIG BIG BANG

Koreograf: Jonathan Ibsen
Komponist: Fredrik Petrov
Kostyme: Zofia Jakubiec

Jonathan Ibsen er dansk dansekunstner bosatt i Oslo. Som kunstner er han opptatt av den samtidsaktuelle kroppen, og hvordan kroppen kan brukes som et kommunikativt instrument til å konfrontere, provosere og skape dialog. Han jobber med å kontekstualisere problemstillinger rundt sosialt konstruerte normer og forståelser og forsøker å bane vei for et kunstnerisk uttrykk der kroppen kan materialisere seg mer fri og uten begrensninger.  

Prosjektet skal gjennom koreografi og bevegelse konstruere en fysisk eksplosjon gjennom en tettpakket, ekstrem og varm klump av energi, kraft og materie. Prosjektets ambisjon er å gjenskape et BIG BANG lignende fenomen som kan forvrenge oppfattelsen av tid, sted og rom. En hendelse som kan skape noe annet, noe annerledes, noe nytt.

2022 – Vestigia

Vestigia (lat): spor, restar etter noko som var.

Koreograf: Anna Einemo Frøysland
Komponist: Christian Wallumrød
Kostyme: Silje Sandodden Kise
Lys: Stephen Lunn
Koreografi assistent: Brita Grov
Ytre Øye: Karen Eide Bøen
Dansere: Birgitte Sletten Christiansen (Alver), Dekontee Bente Esther Manyeah (Bergen), Diane Morgan Acheing Onyango (Bergen), Fryd Synnøve Hyrve Kaland (Voss), Guro Arnetvedt Tvedt (Bergen), Ingeborg Rørlien (Bergen), Maria Pauline Eide Berentsen (Bergen), Thomas Myklebust (Gloppen),
Produsent: Sølvi Katrine Andersen v/ Bergen Dansesenter
Støttet av: Norsk Kulturfond, Vestland Fylke, Bergen Kommune, Det Norske Komponist Fond, Sparebanken Vest og Fana Sparebank.
Co-produsent: BIT Teatergarasjen.

Link til turneplan med billettlinker: TRYKK HER

Hugsar du sist du gjekk berrføtt? Hugsar du sist du laug om noko? Kva med den gongen
du vart redd for eit dyr?
Å mimre og sjå seg tilbake har gjerne eit sentimentalt drag over seg. Det kan likne
dagdrøyming, noko me helst tek oss tid til når alt det andre «viktige» er gjort. I dag har
me fleire hjelpemiddel enn nokon gong før til å arkivere minna våre. Likevel kan ein
ikkje overlate sjølve handlinga mimring til noko utanfor ein sjølv: ein må delta praktisk
med tankar, ord og rørsler. Dei 8 utøvarane frå ESC ungdomskompani har fått lage
danserørsler med utgangspunkt i sine eigne, personlege minner og slik gitt desse minna
eit vidare liv og ei ny drakt. Dei lyttar aktivt til stadene der musikken, rørslene og
berøringane tangerer kvarandre. Kanskje dette liknar vår alles felles hukommelse. Om
me er merksame kan det imellom koret av enkelståande minner oppstå augneblink av
attkjenning, flyt og heilskap.

Anna Einemo Frøysland

2021 – Vi er det vi sier, men også det vi tier om

Koreograf: Sigurd Johan Heide
Komponist: Snorre Bjerck
Dansere: Agnes Vaagland, Birgitte Sletten Christensen, Dekontee Bente Esther Manyeah, Iga Eliza Hudak, Isabel Ekeseth, Lise Joanne Nergård, Lise Joanne Nergård, Liv Viksmo, Natasha Madeleine Kollbotn, Nora Lina Voie, Thomas Valkner, Margrethe Skjerven Olsen, Alisah Sussmann, Shanti Golinveaux, Emma Bøyum og Olai Bordvik.
Produsent: Sølvi Katrine Andersen v/ Bergen Dansesenter
Støttet av: Kulturrådet, Bergen Kommune, Vestland Fylke
Co-produsent: BIT Teatergarasjen

Premiere på Osafestivalen oktober 2021, vist på Studio USF i Bergen, Trivselshuset i Sandane og Nordens Hus på Færøyene.

I denne lekne, men krevende danseforestillingen tematiserer de unge danserne hvordan vi mennesker leker og gjør ting sammen. Her møtes grep fra samtidsdans og element fra folkedans og idrettslek med et musikalsk bakteppe som kombinerer folkemusikk, elektronika og live perkusjon. «Vi er det vi sier, men også̊ det vi tier om» er et sitat fra boka Himmelrike og helvete av Jón Kalman Steffánsson. Tittelen henviser til hvordan det vi gjør ikke alltid samsvarer med det vi sier. Den hinter om at det er umulig å vite hva slags agenda et annet menneske har. Det ligger både noe farlig og noe håpefullt i dette at vi ikke nødvendigvis forstår hverandre.

Sigurd Johan Heide
Premiere på Osafestivalen 2021, Fotograf: Øyvind Johannesen


2018 og 2019 – Dream on, baby

Koreografi/Regi: Daniel Proietto og Alan Lucien Øyen.
Veiledning / Stemmebruk: Kate Myre, Lisa Reynolds, Yvonne Øyen.
Kostymedesign: Daniel Proietto
Tekst: Alan Lucien Øyen, Michael Patrick King, Tina Fey, Patty Jenkins
Lyddesign: Gunnar Innvær/Mathias Grønsdal Johannesen.
Lysdesign: Martin Flack.
Dansere: Solveig Birkeland, Inger Flotve, Marthe Næss Iversen, Astrid Jordåen, Maria Johanne Liabø, Kristin Lien, Julia Thunes Skår og Shelmith Mwenesi Øseth.
Produsent: Camilla Skrede Johannessen.
Co-produsent: winter guests og BIT Teatergarasjen
Støttet av: Bergen Kommune og Bergen Dansesenter

Bilder fra Dream On, Baby


2018 – Uncage

Koreograf: “Uncage”: Ann-Terese Aasen
Koreograf: “I remember tuch”: Daniel Rodrigo Nilsen
Dansere: Karen Erstad, Inger Flotve, Marie Synnøve Hellevang, Julie Åsebø, Emma Marie Livsey, Ida Elisabeth S. Paulsen, Maria Johanne Liabø, Frida Totland, Anne Aarvik, Ingrid Berland Langedal, Sofie Skaar Mørch og Agnes Kirfel Hestholm.
Lysdesign: Jan Neal Holden
Film/dokumentasjon: Arild Vestre
Produsent: Camilla Skrede Johannessen


2016 – The Diamond Sea

Koreograf: Étienne Guilloteau
Dansere: Serina Luoise Abelsen, Noelle Guinoo Derida, Karen Erstad, Inger Flotve, Matilde Helgesen, Marie Synnøve Hellevang, Kristin Lien, Julia Thunes Skaar, Ole Marius Støle.
Produsent: Camilla Skrede Johannessen

2015 – :remiks

Koreograf: “Dine mystiske venner”: Camilla Skrede Johannessen
Koreograf: “Det er ei fortid i notid”: Brita Grov
Koreograf: “Varp og veft”: Anne-Linn Akselsen
Dansere:
 Synne L. Erichsen, Marie Espeskog, Louise Fretheim, Henrikka M. Knarvik, Joakim Lundekvam, Amborg Moe, Viljar I. Moe, Ida Helen Olsen, Zora Pettersen, Live Rosseland.

2014 – Fight/flight

Koreograf: “Fights, flights and that space inbetween”: Maria Frogner
Koreograf: “Nå som du kjenner meg ved navn”: Daniel Rodrigo Nilsen
Koreograf: “Hjertet”: Kristina Nilsen Oma
Dansere: Victoria Joy Askeland, Maria Elen A. Bjørvik, Isabella Agdestein Blume, Putli J. Baldin Hellesen, Henrik Nordin, Suzanne R Olaisen, Ida Helen Olsen, Benedikte Herland Søilen, Lisa Teige, Michael Henrik Vedeler, Nicolay Tysse Øberg.

2013 – Phases

Koreograf: “CORP-ID”: Cecilie Ravndal Nilsen
Koreograf: “We won`t stop”: Ludvig Daae
Koreograf: ” Purple dice”: Shlomi Ruimi
Koreograf: “Fling The Emptiness Of Your Arms Into The Spaces We Breathe”: Michael Klien
Dansere: Kine Lihaug Bach, Isabella Agdestein Blume, Silje Moe Iversen, Emma Magerøy, Torill Kolsrud, Michael Vedeler, Morten H. Stenersen, Rita Maria Frias Munoz, Maren Kristin Johansen, Lisa Teige, Maria Elen A. Bjørvik Johanne Heggenes Anuglen, Elise Henne Holmbek, Andrea Hauge Lygre, Ingvild M. Thingnes, Tina-Marie Moe.
Produsent: Camilla Skrede Johannessen


2012 – Leap

Koreograf: “Mot”: Marit Loe Bjørnstad
Koreograf: “The End”: Elizabeth Guino-o
Koreograf: “As you lay before me”: Monica Reksten
Koreograf: “Purple Dice”: Shlomi Ruimi
Komponist: “The End”: Stein Urheim
Dansere: Kine Lihaug Bach, Isabelle Agdestein Blume, Oda Persdatter Brekke, Marte Golten, Silje Moe Iversen, Emilie Lund, Emma Magerøy, Malene Juliussen Olsen, Andrea Opsvik, Cathrine Rogne, Jannicke Søfteland
Produsent: Camilla Skrede Johannessen


2012 – The Giggling Bunnies

Koreograf: Felix Mathias Ott
Dansere: Isabelle Agdestein Blume, Oda Persdatter Brekke, Marte Golten, Silje Moe Iversen, Emilie Lund, Emma Magerøy, Malene Juliussen Olsen, Andrea Opsvik, Cathrine Rogne.


2011 – Fabellandet

Koreograf: Camilla Skrede Johannessen
Komponist: Thorstein Aagaard-Nilsen
Koreografiassistenter: Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen
Dansere: Claudia Aline de Arayo Barbosa, Isabella A Blume, Sandra Josiane Haukaas, Silje Moe Iversen, Marte G J Johannessen, Maria Kogstad, Hanne Kathrine Ø Lillevik, Camilla Ludvigsen , Malin H Magnussen, Malene J Olsen, Andrea Opsvik, Ruth Cecilia Pernigotti, Karoline Risnes, Cathrine Rogne, Preben Tangenes, Sara R Torsvik, Anna Dale Torvund, Kristian Vindenes.
Produsent: Line Fredriksdatter

2010 – Dogmedans

Koreografer: Camilla Skrede Johannessen, Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen.
Dansere:Brita Grov, Kristian Vindenes, Karoline Risnes, Sara Røisland Torsvik, Kristi-Helene Johannessen Engeberg ,Marianna Minesova, Daniel Rodrigo Nilsen, Eirinn Aadland Haga, Lisa Melvær Giil, Karoline van Gemst, Marianne Berg Nødtvedt, Maria Skjeldrum Toppe
Produsent: Tora De Zwart Rørholt


2008

Koreograf: “Jeg liker henne veldig godt, men”: Camilla Skrede Johannessen
Koreograf: “Om høns og fjær”: Monica Reksten
Koreograf: “Svevn”: Cecilie Ravndal Nilsens
Dansere: Brita Grov, Camilla Marie Lønøy Olsen, Henriette Brandvik Olsen, Ingri Hope Hadler-Jacobsen, Joanne H Hafstad Hellem, Julia Yan Fleten, Bergitte Ellingsen Ohm, Monica Haugland, Silje Segadal Fluge
Produsent: Camilla Skrede Johannessen.

SeltopGrafisk Form