ESC UNGDOMSKOMPANI FOR SAMTIDSDANS

Foto: Thor Brødreskift "Vestigia" 2022

ESC UNGDOMSKOMPANI FOR SAMTIDSDANS ER ET TILBUD TIL UNGE I VESTLAND FYLKE MED TALENT OG INTERESSE FOR SAMTIDSDANS.

Hvert år blir det rekruttert 8-15 dansere i alderen 14-19 år gjennom audition. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet.

ESC ungdomskompani for samtidsdans ønsker å gjøre seg gjeldende som en interessant nasjonal og internasjonal aktør gjennom å tilby en viktig infrastruktur for nyskapende danseproduksjoner. Vi skal løfte frem unge koreografer og unge, lokale dansetalenter. ESC vil inspirere og gi ungdommer mulighet til å jobbe med å utvikle seg som danser i en realistisk og profesjonell produksjon.

Kort historikk om kompaniet 2008-2019
Kompaniet ble startet av Camilla Skrede Johannessen, Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen og hadde sin første forestilling i 2008. Alle stifterne var dansekunstnere utdannet fra ulike skoler i London og med erfaring som utøvere, koreografer og pedagoger. 
Flere av kompaniets tidligere dansere har tatt høyere utdannelse innen dans. Flere av dem har kommet tilbake for å koreografere for kompaniet, og noen bor og virker som profesjonelle dansekunstnere i regionen i dag.

I 2018 vant kompaniet og produsent Camilla Skrede Johannesen Bergen Teaterforenings pris Rampeløkten, for at de i 10 år har utgjort et viktig kulturtilbud for unge amatører og er en tydelig arena for rekruttering til et aktivt profesjonelt dansemiljø i Bergen. Etter 2019 overtok Bergen Dansesenter driften av ESC ungdomskompani for samtidsdans, og har produsent i fast 20% stilling. ESC finansieres av midler fra Bergen Kommune og Vestland Fylke, samt prosjektmidler som omsøkes hvert år.

KOREOGRAF/OPEN CALL

Koreograf velges ut gjennom open call, denne lyses ut nasjonalt og internasjonalt. I forbindelse med utvelgelsen har vi satt sammen en komité som skal vurdere de innkomne forslagene fra koreografene. Denne består av representant fra Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, produsent ved BDS og en representant fra det lokale dansefeltet. Open Call fungerer slik at koreografer søker med en kunstnerisk ide. Det er viktig for oss at prosjektene bygges opp rundt en kunstnerisk visjon. Det er viktig for prosjektets integritet at de som velges ut er kvalifiserte koreografer med et sterkt kunstnerisk prosjekt de vil utforske/presentere slik at utbyttet av samarbeidet blir rikest mulig både i form av publikums opplevelse, som grunnlag for koreografens videre virke, og for ungdommenes innblikk i et kunstnerskap og en kunstnerisk prosess. Samtidig bidrar dette til å gjøre ESC til en ettertraktet plattform for både unge kommende dansere og koreografer. 

FORESTILLINGER FRA 2008 – 2024

2024 – THRASH MOB

Koreograf: Ar Utke Ács
Komponist: Dragonfly
Kostymedesign: Butcher Queen

Dansere: Audition vil bli holdt i januar og februar 2024

Pr august 2023 jobber vi med planlegging og finansiering av prosjektet. Les mer her.

Produsent: Sølvi Katrine Andersen, ved Bergen Dansesenter
Co-produsent: BIT Teatergarasjen

Støttet av: Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune


2023 – BIG BIG BANG

Koreograf: Jonathan Ibsen
Komponist: Fredrik Petrov
Kostyme og tekstil design: Zofia Jakubiec
Kostymemaker: Julie Jensen
Lysdesign: Maja Bergebakken Sundt

Les mer om forestillingen her.

Dansere: Agnes Ravndal Vaagland (Bergen), Alisah Sussmann (Bergen), Dekontee Manyeah (Bergen), Elena Hertzberg Aidoni (Askvoll), Liv Viksmo (Bergen), Malene Henden Fridtun (Gloppen), Natalie Otneim Leikanger (Stadt) og Thomas Myklebust (Leikanger)

Produsent: Sølvi Katrine Andersen, ved Bergen Dansesenter
Co-produsent: BIT Teatergarasjen

Støttet av: Fana Sparebank, Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune

Prosjektet skal gjennom koreografi og bevegelse konstruere en fysisk eksplosjon gjennom en tettpakket, ekstrem og varm klump av energi, kraft og materie. Prosjektets ambisjon er å gjenskape et BIG BANG lignende fenomen som kan forvrenge oppfattelsen av tid, sted og rom. En hendelse som kan skape noe annet, noe annerledes, noe nytt. Jonathan Ibsen er dansk dansekunstner bosatt i Oslo. Som kunstner er han opptatt av den samtidsaktuelle kroppen, og hvordan kroppen kan brukes som et kommunikativt instrument til å konfrontere, provosere og skape dialog. Han jobber med å kontekstualisere problemstillinger rundt sosialt konstruerte normer og forståelser og forsøker å bane vei for et kunstnerisk uttrykk der kroppen kan materialisere seg mer fri og uten begrensninger.  


2022 – VESTIGIA

Vestigia (lat): spor, restar etter noko som var.

Koreograf: Anna Einemo Frøysland
Komponist: Christian Wallumrød
Kostyme: Silje Sandodden Kise
Lys: Stephen Lunn
Koreografi assistent: Brita Grov
Ytre Øye: Karen Eide Bøen

Les mer om forestillingen her.


Dansere: Birgitte Sletten Christiansen (Alver), Dekontee Bente Esther Manyeah (Bergen), Diane Morgan Acheing Onyango (Bergen), Fryd Synnøve Hyrve Kaland (Voss), Guro Arnetvedt Tvedt (Bergen), Ingeborg Rørlien (Bergen), Maria Pauline Eide Berentsen (Bergen), Thomas Myklebust (Gloppen),
Produsent: Sølvi Katrine Andersen v/ Bergen Dansesenter
Støttet av: Norsk Kulturfond, Vestland Fylke, Bergen Kommune, Det Norske Komponist Fond, Sparebanken Vest og Fana Sparebank.
Co-produsent: BIT Teatergarasjen.

Forestillingen ble vist på Dans en Fest i august 2022, på BIT Teatergarasjen januar 2023, Trivselshagen Gloppen kommune i januar 2023, og Lærdal Kulturhus i februar 2023. I tillegg skal ett utdrag vises under DUFF.

Hugsar du sist du gjekk berrføtt? Hugsar du sist du laug om noko? Kva med den gongen du vart redd for eit dyr?
Å mimre og sjå seg tilbake har gjerne eit sentimentalt drag over seg. Det kan likne dagdrøyming, noko me helst tek oss tid til når alt det andre «viktige» er gjort. I dag har me fleire hjelpemiddel enn nokon gong før til å arkivere minna våre. Likevel kan ein ikkje overlate sjølve handlinga mimring til noko utanfor ein sjølv: ein må delta praktisk med tankar, ord og rørsler. Dei 8 utøvarane frå ESC ungdomskompani har fått lage danserørsler med utgangspunkt i sine eigne, personlege minner og slik gitt desse minna eit vidare liv og ei ny drakt. Dei lyttar aktivt til stadene der musikken, rørslene og berøringane tangerer kvarandre. Kanskje dette liknar vår alles felles hukommelse. Om me er merksame kan det imellom koret av enkelståande minner oppstå augneblink av attkjenning, flyt og heilskap.

Vestigia – Fotograf: Thor Brødreskift

2021 – Vi er det vi sier, men også det vi tier om

«Vi er det vi sier, men også det vi tier om» Sitat fra boka Himmelrike og helvete av Jón Kalman Steffánsson

Koreograf: Sigurd Johan Heide
Komponist: Snorre Bjerck
Dansere: Agnes Vaagland, Birgitte Sletten Christensen, Dekontee Bente Esther Manyeah, Iga Eliza Hudak, Isabel Ekeseth, Lise Joanne Nergård, Lise Joanne Nergård, Liv Viksmo, Natasha Madeleine Kollbotn, Nora Lina Voie, Thomas Valkner, Margrethe Skjerven Olsen, Alisah Sussmann, Shanti Golinveaux, Emma Bøyum og Olai Bordvik.
Produsent: Sølvi Katrine Andersen v/ Bergen Dansesenter
Støttet av: Kulturrådet, Bergen Kommune, Vestland Fylke
Co-produsent: BIT Teatergarasjen

Premiere på Osafestivalen oktober 2021, vist på Studio USF i Bergen, Trivselshuset i Sandane og Nordens Hus på Færøyene. Et kort utdrag fra forestillingen under Raftoprisen 2021: https://vimeo.com/657781629

I denne lekne, men krevende danseforestillingen tematiserer de unge danserne hvordan vi mennesker leker og gjør ting sammen. Her møtes grep fra samtidsdans og element fra folkedans og idrettslek med et musikalsk bakteppe som kombinerer folkemusikk, elektronika og live perkusjon. «Vi er det vi sier, men også̊ det vi tier om» er et sitat fra boka Himmelrike og helvete av Jón Kalman Steffánsson. Tittelen henviser til hvordan det vi gjør ikke alltid samsvarer med det vi sier. Den hinter om at det er umulig å vite hva slags agenda et annet menneske har. Det ligger både noe farlig og noe håpefullt i dette at vi ikke nødvendigvis forstår hverandre.

Premiere på Osafestivalen 2021, Fotograf: Øyvind Johannesen

2018 og 2019 – Dream on, baby

Koreografi/Regi: Daniel Proietto og Alan Lucien Øyen.
Veiledning / Stemmebruk: Kate Myre, Lisa Reynolds, Yvonne Øyen.
Kostymedesign: Daniel Proietto
Tekst: Alan Lucien Øyen, Michael Patrick King, Tina Fey, Patty Jenkins
Lyddesign: Gunnar Innvær/Mathias Grønsdal Johannesen.
Lysdesign: Martin Flack.
Dansere: Solveig Birkeland, Inger Flotve, Marthe Næss Iversen, Astrid Jordåen, Maria Johanne Liabø, Kristin Lien, Julia Thunes Skår og Shelmith Mwenesi Øseth.
Produsent: Camilla Skrede Johannessen.
Co-produsent: winter guests og BIT Teatergarasjen
Støttet av: Bergen Kommune og Bergen Dansesenter

Lenke til Trailere: https://vimeo.com/534419062 og https://fb.watch/jzYMm62GaV/

Lenke til BIT teatergarasjen: http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/esc-winter-guests/

“I always wanted to be in the movies. When I was little, I thought for sure, one day, I could be a big big star. Or maybe just beautiful. Beautiful and rich. Like the women on TV. I had a lot of dreams. And I guess you could call me a real romantic because I truly believed that one day, they’d come true. I lived that way for a long long time. In my head, dreaming like that. It was nice. And one day, it just stopped….” (fra filmen Monster).

Når blir vi voksne? Når slipper vi tak i drømmene våre og innfinner oss med vår plass i virkeligheten. Hva betyr det å være unge jenter i en verden som i økende grad forlanger at barn simulerer voksne?

Ved bruk av tekst og dans, basert på møte med årets utøvere i ESC ungdomskompani, utforsker forestillingen dette grenselandet mellom barn og voksen, mellom drømmer og virkelighet.

Bilder fra Dream On, Baby


2018 – Uncage og I remember tuch

Koreograf: “Uncage”: Ann-Terese Aasen
Koreograf: “I remember tuch”: Daniel Rodrigo Nilsen
Dansere: Karen Erstad, Inger Flotve, Marie Synnøve Hellevang, Julie Åsebø, Emma Marie Livsey, Ida Elisabeth S. Paulsen, Maria Johanne Liabø, Frida Totland, Anne Aarvik, Ingrid Berland Langedal, Sofie Skaar Mørch og Agnes Kirfel Hestholm.
Lysdesign: Jan Neal Holden
Film/dokumentasjon: Arild Vestre
Produsent: Camilla Skrede Johannessen


2016 – The Diamond Sea

Koreograf: Étienne Guilloteau
Dansere: Serina Luoise Abelsen, Noelle Guinoo Derida, Karen Erstad, Inger Flotve, Matilde Helgesen, Marie Synnøve Hellevang, Kristin Lien, Julia Thunes Skaar, Ole Marius Støle.
Produsent: Camilla Skrede Johannessen

2015 – :remiks

Koreograf: “Dine mystiske venner”: Camilla Skrede Johannessen
Koreograf: “Det er ei fortid i notid”: Brita Grov
Koreograf: “Varp og veft”: Anne-Linn Akselsen
Dansere:
 Synne L. Erichsen, Marie Espeskog, Louise Fretheim, Henrikka M. Knarvik, Joakim Lundekvam, Amborg Moe, Viljar I. Moe, Ida Helen Olsen, Zora Pettersen, Live Rosseland.

2014 – Fight/flight

Koreograf: “Fights, flights and that space inbetween”: Maria Frogner
Koreograf: “Nå som du kjenner meg ved navn”: Daniel Rodrigo Nilsen
Koreograf: “Hjertet”: Kristina Nilsen Oma
Dansere: Victoria Joy Askeland, Maria Elen A. Bjørvik, Isabella Agdestein Blume, Putli J. Baldin Hellesen, Henrik Nordin, Suzanne R Olaisen, Ida Helen Olsen, Benedikte Herland Søilen, Lisa Teige, Michael Henrik Vedeler, Nicolay Tysse Øberg.

2013 – Phases

Koreograf: “CORP-ID”: Cecilie Ravndal Nilsen
Koreograf: “We won`t stop”: Ludvig Daae
Koreograf: ” Purple dice”: Shlomi Ruimi
Koreograf: “Fling The Emptiness Of Your Arms Into The Spaces We Breathe”: Michael Klien
Dansere: Kine Lihaug Bach, Isabella Agdestein Blume, Silje Moe Iversen, Emma Magerøy, Torill Kolsrud, Michael Vedeler, Morten H. Stenersen, Rita Maria Frias Munoz, Maren Kristin Johansen, Lisa Teige, Maria Elen A. Bjørvik Johanne Heggenes Anuglen, Elise Henne Holmbek, Andrea Hauge Lygre, Ingvild M. Thingnes, Tina-Marie Moe.
Produsent: Camilla Skrede Johannessen


2012 – Leap

Koreograf: “Mot”: Marit Loe Bjørnstad
Koreograf: “The End”: Elizabeth Guino-o
Koreograf: “As you lay before me”: Monica Reksten
Koreograf: “Purple Dice”: Shlomi Ruimi
Komponist: “The End”: Stein Urheim
Dansere: Kine Lihaug Bach, Isabelle Agdestein Blume, Oda Persdatter Brekke, Marte Golten, Silje Moe Iversen, Emilie Lund, Emma Magerøy, Malene Juliussen Olsen, Andrea Opsvik, Cathrine Rogne, Jannicke Søfteland
Produsent: Camilla Skrede Johannessen


2012 – The Giggling Bunnies

Koreograf: Felix Mathias Ott
Dansere: Isabelle Agdestein Blume, Oda Persdatter Brekke, Marte Golten, Silje Moe Iversen, Emilie Lund, Emma Magerøy, Malene Juliussen Olsen, Andrea Opsvik, Cathrine Rogne.


2011 – Fabellandet

Koreograf: Camilla Skrede Johannessen
Komponist: Thorstein Aagaard-Nilsen
Koreografiassistenter: Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen
Dansere: Claudia Aline de Arayo Barbosa, Isabella A Blume, Sandra Josiane Haukaas, Silje Moe Iversen, Marte G J Johannessen, Maria Kogstad, Hanne Kathrine Ø Lillevik, Camilla Ludvigsen , Malin H Magnussen, Malene J Olsen, Andrea Opsvik, Ruth Cecilia Pernigotti, Karoline Risnes, Cathrine Rogne, Preben Tangenes, Sara R Torsvik, Anna Dale Torvund, Kristian Vindenes.
Produsent: Line Fredriksdatter

2010 – Dogmedans

Koreografer: Camilla Skrede Johannessen, Monica Reksten og Cecilie Ravndal Nilsen.
Dansere:Brita Grov, Kristian Vindenes, Karoline Risnes, Sara Røisland Torsvik, Kristi-Helene Johannessen Engeberg ,Marianna Minesova, Daniel Rodrigo Nilsen, Eirinn Aadland Haga, Lisa Melvær Giil, Karoline van Gemst, Marianne Berg Nødtvedt, Maria Skjeldrum Toppe
Produsent: Tora De Zwart Rørholt


2008

Koreograf: “Jeg liker henne veldig godt, men”: Camilla Skrede Johannessen
Koreograf: “Om høns og fjær”: Monica Reksten
Koreograf: “Svevn”: Cecilie Ravndal Nilsens
Dansere: Brita Grov, Camilla Marie Lønøy Olsen, Henriette Brandvik Olsen, Ingri Hope Hadler-Jacobsen, Joanne H Hafstad Hellem, Julia Yan Fleten, Bergitte Ellingsen Ohm, Monica Haugland, Silje Segadal Fluge
Produsent: Camilla Skrede Johannessen.

SeltopGrafisk Form