Forslag til forestillinger i Den kulturelle skolesekken 2016/17?

KOMPETANSESENTERET: Har du forslag til forestillinger i Den kulturelle skolesekken 2016/17?

Kompetansesenteret har i flere år formidlet danseprosjekter gjennom Den kulturelle skolesekken i Bergen, og i forbindelse med kommunens årlige søknadsfrist 1. desember, inviterer vi profesjonelle dansekunstnere til å sende oss forslag til forestillinger som Bergen Dansesenter kan vurdere å ta med i vår søknad. Hvis vi velger din forestilling, stiller vi med hjelp til det administrative; altså søknaden, samt formidling og koordinering ut til skoler dersom prosjektet får midler.

Forestillingen må være beregnet på grunnskoletrinnet, og for å kunne vurdere forslaget trenger vi en prosjektbeskrivelse og et enkelt oppsatt budsjett, tekniske ønsker/behov, scenerom, osv. Du kan som dansekunstner også søke Den kulturelle skolesekken direkte.

NB! det ligger ingen produksjonsmidler i disse budsjettene.

Frist for innsending til Bergen Dansesenter er 5. november til  julie@bergen-dansesenter.no

(foto: Susanne Irene Fjørtoft, fra Papirvinger)


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form