Hva er RAD-gradering?

Bergen Dansesenter er eneste ballettskole i Hordaland som har RAD-gradering innenfor klassisk ballett. Dette er et eget graderingssystem som Royal Academy of Dance i London (RAD) har utviklet. Vår pedagog Elizabeth Guino-o er ansvarlig RAD-graderingen ved Bergen Dansesenter.

Graderingssystemet består av en forhøyning av nivået i klassisk ballett både hos pedagoger og elever. RAD- systemet er inndelt i grader, og etter hver grad kan elever som ønsker det avlegge eksamen for en ekstern RAD- sensor. Sensorene har lang ballettfaglig/-kunstnerisk utdannelse og erfaring og reiser kontinuerlig verden rundt og eksaminerer.

Graderingen er utformet for å måle ferdigheter og fremgang hos elever. Ved Bergen Dansesenter graderes det elever opp til nivå 5.

------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form