INTERNASJONALT SAMARBEID

INTERNASJONAL RESIDENS UTVEKSLING SAMARBEID MELLOM BERGEN DANSESENTER OG MOtiVE BROOKLYN – NEW YORK

Bergen Dansesenter (BDS) har inngått et samarbeid med MOtiVE Brooklyn om et utvekslingsprogram – en toveis residens ordning der vi velger ut en dansekunstner som reiser til MOtiVE sine lokaler i New York, og MOtiVE velger ut en dansekunstner som kommer til BDS sine lokaler i Bergen.

Målet med oppholdet for begge dansekunstnere er at de skal få et arbeidsopphold der de kan fokusere på eget arbeide, samtidig som de gjennom det lokale senteret (BDS/MOtiVE) får etablert et nytt nettverk, gjennom møter med det lokale dansemiljøet, programmerere og andre relevante samarbeidspartnere. 

Vedkommende dansekunstner som kommer til Bergen skal i tillegg til å jobbe med eget materiale bidra inn i PRODA, Lunsj og Dansekunst eller holde egne workshops under sitt opphold. Vi vil også ta initiativ til møter med BIT teatergarasjen, Carte Blanche og andre relevante partnere ut fra den enkelte kunstners behov.

MOtiVE er et ambisiøst kunstnerdrevet senter i Brooklyn i New York. Senteret tilbyr skreddersydde tjenester for kunstnere som driver bevegelsespraksis. Utdrag fra nettsiden: Vi verdsetter, knytter sammen og støtter kunstnere som bedriver bevegelsespraksis og eksperimentering. Gjennom å bygge relasjoner med kunstnere skaper vi et nettverk av fagfolk som i fellesskap setter i gang fleksible strukturer for kunstnerisk bistand. Våre programmer er unikt utformet for å foreslå tjenester og partnerskap som styrker prosessen med å skape kunst. Vi inviterer enkeltpersoner og lokalsamfunn fra nær og fjern til å bli med oss ​​i denne kreative utvekslingen.

Residensen er realisert gjennom støtte fra Bergen Kommune og samarbeid med AIR Bergen at USF Verftet.


RESIDENSER I 2023

Mirte Bogaert – Belgium / Norway
I residens hos MOtiVE i perioden 27 mars – 9 april 2023

Neva Guido – USA
I residens hos Bergen Dansesenter 15 – 29. september 2023

SeltopGrafisk Form