Klasser på PRODA og Carte Blanche

Tettere samarbeid mellom PRODA og Carte Blanche

For 2019 forøker vi oss med en litt ny struktur for gratis trening for profesjonelle dansekunstnere.

Alle som kvalifiserer for PRODA er velkommen til å delta gratis også på Carte Blanche sine morgenklasser. Vi kommer fremover til å annonsere Carte Blanche sine klasser i tillegg til PRODA-klassene som er i Bergen Dansesenters regi. Hovedtyngden av PRODA-klassene kommer til å ligge i perioder hvor Carte Blanche ikke har morgenklasser. Slik vil det totalt sett bli et jevnere tilbud av klasser.

 

Første klasse på Carte Blanche er allerede 7. januar kl.09.30-10.45, contemporary, med Heidi Vierthaler.

Første klasse ut på PRODA i 2019 er workshop i samarbeid med BIT Teatergarasjen, 1. februar kl. 11.00-13.00 med Gérald Kurdian

 

Gå til PRODA-siden for å se oversikten over begynnelsen av semesteret med Heidi Vierthaler, Siri Jøntvedt og Gérald Kurdian.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form