Kompetansesenteret ved Bergen Dansesenter søker produsent

KOMPETANSESENTERET: vi søker produsent til et oppdrag i 2016! Oppdraget innebærer produsenttjenester for en av regionens dansekunstnere avgrenset til ca. 10 % stilling, organisert med en lavere intensitet gjennom året eller som et intensivt opplegg i en begrenset periode.

Som regionalt kompetansesenter for dans har Bergen Dansesenter de siste årene ytt produsenttjenester gjennom konkrete produsentsamarbeid med dansekunstnere. Denne delen av kompetansesenterets virksomhet finansieres gjennom støtten fra Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland fylke.

Send kortfattet søknad og CV innen 19. februar til post@bergen-dansesenter.no

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 55 32 08 66.

Bildet er av Ine Terese Hogstad, som Bergen Dansesenter har hatt et produsentsamarbeid med i 2014- og 15, foto: Susanne I. Fjørtoft.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form