Koronaregler ved Bergen Dansesenters danse- og ballettskole

Koronaregler for Bergen Dansesenter ved semesterstart august 2020:

Fra påmeldingsreglene våre:

-Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveissymptomer.
-Bergen Dansesenter forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i prosedyrer på relativt kort varsel. Ved behov vil inntil fem minutter av ordinær undervisningstid kunne brukes til påkrevd renhold.
-Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Bergen Dansesenter.
-Ved en oppblomstring av koronasmitte i vår region vil kurs kunne bli avlyst på kort varsel dersom vi blir pålagt å stenge vår virksomhet. Dersom dette inntrer før kursstart vil den andelen av kursavgiften som er innbetalt ved påmelding tilfalle Bergen Dansesenter. Dersom dette inntrer i løpet av kurset vil elevene bli belastet for den gjennomførte delen av kurset, pluss et administrasjonsgebyr.

Øvrige regler:

ADKOMST TIL STUDIO 1 OG STUDIO 2:

INNGANG:
Alle bruker INNGANG E (under klokken). De to første ukene av semesteret har vi vår resepsjon her.
Derfra går du rett innover samme etasje til Studio 2 eller opp vindeltrappen til Studio 1.

UTGANG:
Alle tar «baktrappen» ned og ut INNGANG G (i passasjen)

ADKOMST TIL USF-SALEN:
Dere som skal i USF-salen kan gjerne bruke inn-/utgangen fra kafeen.

Dette må du selv passe på:
-Hvis du er i karantene, er forkjølet, har hoste eller andre luftveissymptomer skal du ikke møte på kurs.
-1 meters-regelen gjelder til enhver tid; i studio, og i garderobene. Den gjelder også i timen, så pass på når man for eksempel står i kø for å gå over gulvet.
-Alle vasker og/eller spriter hendene godt før hver time starter.
-Kom gjerne ferdig skiftet i dansetøy. Du henger av deg yttertøy og sko i garderoben. Ta med verdisaker inn i studio.

-Kom presis. Det er ikke anbefalt å bruke garderoben som oppholdsrom.
-Ikke del drikkeflaske med noen.

MATTER:
Gjelder kurset Styrke og plassering og de timene der det vanligvis er en gulvøkt med styrke/bevegelighet/avspenning:
Vi oppfordrer til å ta med egen matte, om du ikke har mulighet til det, må du ta med eget håndkle til å legge over matten du låner her.

Andre tiltak:
-Vi har styrket renholdsrutinene våre, bl.a. ved hyppigere vask av kontaktoverfater o.a.

-Dusjene er stengt.
-Max-antallet per kurs er nedjustert for å kunne overholde gjeldende avstandsregler.

SÆRLIG INFO TIL BARNEKURSENE:
Danselek 2-6 år og Preballett får et eget infobrev.

-Det er ikke restriksjon på avstand i grupper med alder t.o.m. 19 år. Det betyr at noen av timene inneholder partnerøvelser og samarbeidsøvelser hvor man er i kontakt med hverandre.
-Dere som følger barna kan dessverre ikke vente i garderober eller i korridoren. Kippers kafé er åpen. Ellers foreslår vi en tur i Nordnesparken! ev. i bilen for dere som kommer kjørende.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form