Våre kurstilbud høst 2015

Vi har dansekurs i mange danseformer og teknikker for folk i alle aldre.

Se egen utdypende oversikt over timestruktur under fanen “kurstilbud” i menyfanen “Danse-og ballettskolen”.

Preballett: Preballett for 6-åringer, både begynnere og fortsetter er en kombinasjon mellom klassisk ballett og danselek. Elevene lærer de grunnleggende posisjonene i ballettformen, en god holdning og disiplin i en avslappet og leken atmosfære. Klassene er forberedende til klassisk ballett, og musikken som brukes er hovedsakelig klassisk. Kursene er for barn fra 6 år.

Klassisk ballett for barn: Vår klassiske ballettundervisning følger det engelske RAD-systemet (se egen kategori!). Dette er et detaljert øvelsesopplegg for hvert trinn. Systemet omfatter hele progresjonen fra begynner-nivå for barn til avansert nivå for voksne. Musikken som brukes er hovedsakelig klassisk. Klassisk ballett er en veldig kjent teknisk danseform og legger vekt på å trene klassiske ballettposisjoner, som har forskjellige navn og gjelder både ben og armer. Den klassiske balletten kjennetegnes særlig ved det lette, eteriske uttrykket; som en opphevelse av tyngdekraften, samtidig kreves det en solid styrke og kraft for å danse klassisk ballett. Vokabularet er fremdeles fransk.

Jazzdans: Dette er en svært populær scenisk dansestil som oppstod i USA med de afrikanske slavenes musikk og dansekultur. På 1900-tallet møtte jazzen balletten, som gjorde at den fikk navnet jazzballett. Danseformen utviklet seg influert av stepping, kulturelle danser og amerikansk showdans. Teknikken kjennetegnes av det rytmiske, høye spark, isolasjonsbevegelser og et særskilt danseuttrykk. Man ser ofte jazzdans i revyer, musikaler, TV-show og musikkvideoer, og dansestilen er mangfoldig. Felles for de fleste stilene er temposkift, isolasjoner, noe balletteknikk og fokus på dynamikk og utrykk.

Hip hop: Danseformen har uttrykket fundamentert i hip hop-kulturen som oppstod på 60-tallet i Bronx, New York. Kulturen har utviklet seg i takt med annen populærkultur og vi ser ofte at hip hop-stilen brukes i talentprogram,  musikkvideoer og generell samtidskultur. Danseformen kjennetegnes av store og gjerne litt “harde” bevegelser og tyngden ned i gulvet (i motsetning til klassisk ballett som jobber mot en illusjon om å frigjøre seg fra tyngdekraften). Som i alle danseformer varierer den, men den består alltid av kule, elegante og røffe bevegelser gjerne med elementer fra breaking, ulike grunnsteg, akrobatiske bevegelser og spin-teknikker.

Kreativ dans: Dette kurset for 7-9 åringer har fokus på konsentrasjon, koordinasjon, kvaliteter og bevegelsesglede. Undervisningen består av lekende danse- og bevegesesoppgaver, for eksempel å bevege seg etter ulike regler (som om de skulle være under vann, osv.) Å forholde seg til rommet og bevegelse i rommet, varierte og kreative dansekombinasjoner står i sentrum her.

Improvisasjon og bevegelsesopplevelse: I denne timen jobber man med bevegelse gjennom oppgaver mer enn faste øvelser. Bevegelsesoppgavene kan ta utgangspunkt i ren bevegelse, i et bilde, tekst, musikk og gir en ramme for kreativ egenutfoldelse med vekt på den enkeltes bevegelsesmåter. Timen begynner med en oppvarmingsdel med fokus på pust, kroppsbevissthet og gode, harmoniske bevegelser med tanke på både kroppsbevissthet, anatomiske forhold, rytme og rombruk. Et viktig utgangspunkt for kurset er Rudolf Labans utsagn om ”menneskets behov for bevegelse og gleden ved oppfyllelsen av dette”.

Samtidsdans for ungdom og voksne: Samtidsdans er en danseform som i høy grad åpner opp for koreografens, pedagogens og danserens individualitet. Samtidsdans er for deg som ønsker å bruke dans som en kunstnerisk uttrykksform samt utvikle og utforske ditt eget bevegelsesreportoar. Samtidsdans er allsidig, utfordrende og dynamisk dansetrening. Danseformen bruker ofte mye plass og store kontinuerlige bevegelser, og er en stil der kroppen virkelig får utfolde seg. Samtidsdans oppsto tidlig på 1900-tallet som en reaksjon på den strenge klassiske balletten.

Klassisk ballett for ungdom og voksne: Klassisk ballett ses gjerne på som grunnlaget for all vestlig, scenisk dans. Det er en fin og krevende danseform som trener styrke, fleksibilitet, koordinasjon og grasiøsitet. Den klassiske balletten kjennetegnes særlig ved det lette, eteriske uttrykket; som en opphevelse av tyngdekraften, samtidig kreves det en solid styrke og kraft for å danse klassisk ballett. Vokabularet er fremdeles fransk. Klassisk ballett er en veldig kjent teknisk danseform og legger vekt på å trene klassiske ballettposisjoner, som har forskjellige navn og gjelder både ben og armer.

Danselek 2-6 år: Dette er Bergen Dansesenters tilbud til de aller yngste. Vi har to kurs der foreldre er med, for 2-åringer og for 3-åringer. Timene fokuserer på samvær og samhandling mellom foreldre og barn gjennom bevegelsesoppgaver, musikk, bevegelsesleker og opplevelser som stimulerer barnets – og den voksnes – sanseapparat. Dette er en generell introduksjon til dans hvor barnas egenutfoldelse står i sentrum. Gjennom ulike oppgaver blir barnets sanser stimulert – koordinasjon, rytme, romfølelse og samhandling med andre barn.

 

 

 


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form