Lunsj og dansekunst i Studio Kaien

Velkommen til Studio Kaien, mandag 22.november 2021.

Klokken: 11.00 – 15.00

BDS byr på lunsj!

Lunsj og dansekunst er et fagarrangement for dansekunstnere med fokus på deling, dialog og å bli kjent med hverandres arbeid.

Fagarrangementet er et tilbud til alle i dansefeltet som ønsker å delta i dialog og fordypning i eget og andres arbeid. Materiale kan være på idestadiet, på vei til å bli noe, eller noe som trenger et ytre øye før det skal vises for publikum. Det kan være i form av ord og tanker rundt en ide eller tematikk, og det kan være fysisk eller visuelt arbeid på gulvet. Alle som er i rommet inviteres til å bidra med hva de opplever i møte med det som blir presentert, og til å gå i dialog med kunstneren om hva eller hvordan dette arbeidet resonnerer med tilskueren. Arbeidene skal ikke være ferdige, og tilbakemeldingen skal ikke være om hvorvidt det vi ser er godt eller dårlig – men reflektere rundt det som kommer opp av tanker, ideer og inntrykk.

22.november vil vi innledningsvis presentere ideen med fagdagen, deretter vil 2-3 kunstnere presentere eget arbeide etterfulgt av en samtale etterpå. Avslutningsvis skal vi sammen reflektere over veien videre, er dette nyttig, hva kan vi gjøre neste gang og hva vil den enkelte ta med seg av dette inn i eget virke?

Til dette første møtet så har vi utfordret Ine Hogstad og Sigmund Njøs Hovind til å dele noe av sitt arbeid med oss. Det er plass til en til dersom det er noen som vil kaste seg litt utpå første gang! Send en melding til Sølvi om du har lyst.

Vi planlegger å ha tre slike arrangement i året, november, februar og april. I hvert arrangement vil vi invitere 3 dansekunstnere eller kompani til å presentere et arbeid de ønsker å få tilbakemelding på.

Hvorfor gjør vi dette?

Håpet er at det skal være ett rom for alle å prøve ut, og teste ideer, få og gi inspirasjon, skape samtaler og refleksjon rundt teknikk, tematikk og kunstneriske uttrykk.

Velkommen!

Påmelding innen 15.november til Sølvi Katrine Andersen, solvi@bergen-dansesenter.no

Gi beskjed om det er noen allergier vi må ta hensyn til.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form