Nå kan du søke om gratis produksjonstid/residens ved Bergen Dansesenter – kompetansesenter for dans i Vestland, frist 1. juni

PERIODEN AUGUST- DESEMBER 2021.

Ordningen med gratis studiobruk gjelder bruk til dansekunstnerisk produksjon for profesjonelle dansekunstnere.
Både lokale/regionale, internasjonale og nasjonale kunstnere kan søke.

FRIST: 1. JUNI
Skriv noe om prosjektet, medvirkende/samarbeidspartnere m.m.

Bergen Dansesenter har to studio: Studio 1 er 90 m2, Studio 2 er 110m2.
Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje.
Våre studio egner seg best til en tidlig fase av produksjonen da vi ikke har utstyr til å jobbe med teknisk produksjon.

Bergen Dansesenters danse- og ballettskole har aktivitet på ettermiddag/kveld hverdager høst og vår. Dermed er studio hovedsakelig tilgjengelig på dagtid og i helger. I skoleferiene er det mulig å ønske seg studiotid også på kveldstid.

Det er mulig å bruke studio til uformelle presentasjoner og visninger. For dansekunstnere utenfra regionen, kan BDS bidra til å formidle kontakt med det lokale dansefeltet. Bergen Dansesenter er regional arrangør av Proda og engasjerer gjerne gjestende dansekunstnere til å gi klasse/workshop.

Bergen Dansesenter er del av Kulturhuset USF på Verftet – et mangfoldig kulturhus fullt av billedkunstnere, filmproduksjon, scenekunstprodusenter, Bergen Jazzforum, Cinemateket i Bergen – og kafe med byens flotteste uteservering på kaien.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form