Årsrapporter

Årsmøtet i Bergen Dansesenter ble avholdt 25. mars 2015 og følgende styre ble valgt:

Jorunn Haakestad (leder)

Haakon Thuestad (nestleder)

Aslak Høyersten (styremedlem)

Veronica R. Thorseth (styremedlem)

Elizabeth Guinoo (styremedlem)

///

Årsberetningen for 2014 viser et innholdsrikt og aktivt år både for danse-/ballettskolen og kompetansesenteret.

Den kan leses her Årsmelding_BDS_2014_pdf.

SeltopGrafisk Form