Ønsker du å begynne å danse?

DANSE- og BALLETTSKOLEN: Vi har et bredt undervisningstilbud for barn, ungdom og voksne. Vi har kurs for alle aldre fra 2-100 år!

Ta en titt på kursoversikten og timeplanen vår, nytt semester starter opp i uke 35.

Som kompetansesenter har Bergen Dansesenter har som formål å øke interessen for og spre kunnskap om dans i Bergen og Hordaland. Vårt hovedmål er å utvikle produksjonsmuligheter for det profesjonelle dansefeltet, gode undervisningsarenaer og dansetiltak på flere nivå.

Bergen Dansesenter er en ideell stiftelse opprettet i 1996 med et styre som øverste organ, og er del av Kulturhuset USF Verftet.

Vi er et av tiltakene i Bergen kommunes «Handlingsplan for kunst og kunstnere i Kulturbyen Bergen 2008-2017» der det heter:Bergen Dansesenter skal styrke sin posisjon som kompetansesenter for dans i vestlandsregionen.

Bergen Dansesenter er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norsk kulturråd.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form