OPEN CALL FOR KOREOGRAF – ESC 2024

ESC UNGDOMSKOMPANI FOR SAMTIDSDANS

Vi søker etter en koreograf med en klar visjon for et kunstnerisk prosjekt som skal gjennomføres for ESC ungdomskompani for Samtidsdans. Forestillingen skal produseres i løpet av året 2024, med premiere på slutten av året 2024. Kompaniet består av unge dansetalenter mellom 14-19 år.

Frist 12.juni 2023

HVEM SER VI ETTER

Vi ser etter en koreograf med en klar kunstnerisk ide. Det er viktig for prosjektets integritet at den som velges ut har et sterkt kunstnerisk prosjekt de vil utforske nettopp med et dyktig ungdomsensemble. På denne måten blir utbyttet av samarbeidet rikest mulig både som publikumsopplevelse, som grunnlag for koreografens videre virke, og for ungdommenes innblikk i et kunstnerskap og en kunstnerisk prosess.

Koreografen har ansvaret for helheten av det kunstneriske konseptet og jobber i relasjon til komponist, lys-, og kostymedesign og eventuelle andre kunstformer koreografen finner relevant. Det er en fordel at koreografen som søker allerede har en idé om hvem de vil ha med i sitt kunstneriske team, men Bergen Dansesenter kan også bidra med å finne frem til samarbeidspartnere.

ENSEMBLE

Målsettingen er å inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i en realistisk og profesjonell setting, samt å gi talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere.

I ESC er ungdommene medskapende dansere og er aktive i utarbeidelsen av bevegelsesspråk og uttrykk. Dette gir ungdommene en unik mulighet til å utvide sin forståelse for utarbeidelse av kreativt materiale. Samtidig vil danserne få verktøy innenfor hvordan man arbeider improvisatorisk og/eller ved bruk av andre metoder, mot et felles mål som inkluderer romforståelse og samspill.

I forbindelse med audition velger koreografen ut sitt eget ensemble, som er bestående av 10-15 dansere i alderen 14-19 år.  Det vil bli avholdt audition i januar/februar 2024, invitasjonen til opptaksprøven går ut til hele Vestland Fylke, og audition holdes flere steder i fylket. Høyt teknisk nivå og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. Prosjektets prøvetid legges til helger og ferier inkl. sommerferien i løpet av hele året fram til premiere. 

KRAV TIL SØKNAD

  • prosjektbeskrivelse
  • presentasjon av kunstnerisk team
  • beskrivelse av metode
  • tanker om lyd/lys/kostyme og eventuelt andre uttrykk som er relevant i prosjektet
  • motivasjon – hvorfor ønsker du å jobbe med ungdommer?
  • videomateriale som representerer deg som dansekunstner/koreograf
  • cv/bio 

Frist 12.juni 2023. Komiteen møtes i juni 2023, og svar utgis umiddelbart etter møtet. Søknad kan skrives på norsk eller engelsk.

Send søknad pr epost til: post@bergen-dansesenter.no, merk med ESC 2024

BDS har ansvaret for den praktiske gjennomføringen og finansiering. Carte Blanche og BIT teatergarasjen er med i utvelgelseskomiteen og kan medvirke som ytre øye. Forestillingen blir vist på BIT sitt program i januar 2025, og ambisjonen er å turnere på Vestlandet. I løpet av prøveprosessen legger vi opp til å se forestillinger på BIT/Carte Blanche med ungdommene. 

Fotokreditering: Thor Brødreskift, fra ESC 2023 – VESTIGIA


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form