OPEN CALL for koreografer ESC- ungdomskompani

Foto: Øyvind Johannessen. Fra forestillingen «Dream on, baby» av Alan Lucien Øyen/Winter Guests, 2018

ESC ungdomskompani søker etter en ung koreograf med en klar visjon for kunstnerisk prosjekt. Utlysningen er åpner for koreografer fra hele landet, og selvsagt også̊ lokalt.

I forbindelse med utvelgelsen har vi satt sammen en komité som skal vurdere de innkomne forslagene fra koreografene. Denne består av Annabelle Bonnéry fra Carte Blanche, Sven Åge Birkeland fra BIT Teatergarasjen, en person fra administrasjonen ved Bergen Dansesenter og en representant fra det lokale dansefeltet i Bergen.

Det er viktig for oss at prosjektene bygges opp rundt en kunstnerisk visjon. Det er viktig for prosjektets integritet at den som velges ut er en kvalifisert koreograf med et sterkt kunstnerisk prosjekt de vil utforske/presentere slik at utbyttet av samarbeidet blir rikest mulig både som publikumopplevelse, som grunnlag for koreografens videre virke, og for ungdommenes innblikk i et kunstnerskap og en kunstnerisk prosess.
 
I forbindelse med audition velger koreografen ut sitt eget ensemble. Det vil bli avholdt opptaksprøve i februar/mars 2022, hvor et ensemble bestående av 10 – 15 dansere i alderen 14-19 år velges ut. Invitasjonen til opptaksprøven går ut til hele Vestland Fylke. Høyt teknisk nivå̊ og kreative evner ligger til grunn for opptak i kompaniet. Prosjektets prøvetid legges til helger og ferier inkl. sommerferien.   
   
I ESC er ungdommene medskapende dansere og er aktive i utarbeidelsen av bevegelsesspråk og uttrykk. Dette gir ungdommene en unik mulighet til å utvide sin forståelse for utarbeidelse av kreativt materiale. Samtidig vil danserne få verktøy innenfor hvordan man arbeider improvisatorisk og/eller ved bruk av andre metoder, mot et felles mål som inkluderer romforståelse og samspill.
 
Koreografen har ansvaret for helheten av det kunstneriske konseptet og jobber i relasjon med lys-, scenografi- og kostymedesign. ESC sine forestillinger benytter nykomponert musikk. I samarbeid med koreograf vil en komponist som passer med tema og uttrykk bli valgt ut.
 
Målsettingen er å inspirere og gi ungdommer mulighet til å lære dans i en realistisk og profesjonell setting, samt å gi talenter et springbrett til fremtidig karriere som samtidsdansere.

Søknad og/eller spørsmål sendes til: ann-terese@bergen-dansesenter.no innen 30.juni


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form