PÅ TÅ HEV!

DANSE- OG BALLETTSKOLEN: Lørdag 17.september var turen kommet til Bergen Dansesenter for Nasjonalballettens landsomfattende prosjekt for unge danseelever På tå hev.

17 spente ungdommer fra Bergen Dansesenters danse- og ballettskole og Sogndal ballettskule, møtte Sarah Da Fonseca til en tre timer lang workshop hvor de, mange for første gang, jobbet med samtidsdans og improvisasjon. Det høres kanskje ikke logisk ut når det er Nasjonalballetten – Norges eneste klassiske kompani, som er initiativtaker, men Nasjonalballetten har i dette prosjektet for unge danseelever valgt en inkluderende arbeidsform fremfor å holde seg strikt til klassisk ballett.

Sarah De Fonseca er prosjektleder for På tå hev og har i hele år reist rundt i Norge og holdt workshops som første del av prosjektet. Fra hver workshop velges noen ungdommer ut til videre arbeid utover høsten. I Bergen er det Carte Blanche-danser Guro Rimeslåtten som skal jobbe med ungdommene, og til slutt skal danseelevene fra hele landet samkjøres i en forestilling på Operaen i Oslo 16. desember i år.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form