PRODA: klassisk ballett med Marcello Raciti fredag 5. februar

KOMPETANSESENTERET: Klassisk ballett med Marcello Raciti 10.00-11.30 fredag 5. februar, sal 2.

Marcello Raciti studied at the National Dance Academy of Rome, Hungarian Dance Academy of Budapest, John Cranko Schule of Stuttgart and at the Bolshoi Theater. He has worked as a dancer in Stuttgart Ballet and the Companhia Nacional de Bailado de Lisboa. He graduated “Ballet Master” from the Hungarian Dance Academy and has been teaching all over Europe at academies and with dance companies.

He is currently employed at Bergen kulturskole as teacher for the talent groups in classical ballet.

PRODA er en viktig del av infrastrukturen på dansefeltet og fungerer også som ressurssentre og møteplasser rundt om i landet.
PRODA finansieres med statsstøtte og drifts-/kulturtilskudd fra kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Tilbud om kontinuerlig dansetrening er nødvendig for at kunstneriske ferdigheter skal opprettholdes og utvikles, slik at dansekunstnere kan drive utadrettet virksomhet i sitt kunstfag gjennom forestillinger og undervisning i hele landet. Dansekunstnere arbeider som dansere, koreografer og pedagoger.

Adgang til treningstilbudet forutsetter 3 års høyskole/fagutdannelse i dans og/eller flere års profesjonelt virke.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form