PRODA: sharing-klasse fredag 27. november!

KOMPETANSESENTERET: SHARING-klasse og påfølgende lunsj fredag 27. november kl. 10.00-11.30!  Ta med en bevegelse, øvelse eller idé for faglig utveksling, lunsj på Kippers etterpå. PRODA arrangerer treningsklasser innenfor alle danseuttrykk og kommer derfor alle som arbeider med dans til gode.
PRODA er en viktig del av infrastrukturen på dansefeltet og fungerer også som ressurssentre og møteplasser rundt om i landet.
PRODA finansieres med statsstøtte og drifts-/kulturtilskudd fra kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Tilbud om kontinuerlig dansetrening er nødvendig for at kunstneriske ferdigheter skal opprettholdes og utvikles, slik at dansekunstnere kan drive utadrettet virksomhet i sitt kunstfag gjennom forestillinger og undervisning i hele landet. Dansekunstnere arbeider som dansere, koreografer og pedagoger.

Adgang til treningstilbudet forutsetter 3 års høyskole/fagutdannelse i dans og/eller flere års profesjonelt virke.

 


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form