PRODUSENTSAMARBEID 2022-2023

Bergen Dansesenter har valgt tre dansekunstnere til produsentsamarbeid det kommende året.

Brita Grov

Brita Grov har bachelorgrad i moderne dans fraa Trinity Laban i London og Master fra Royal Holloway. Hun jobber som frilans dansekunster både som utøver og koreograf i diverse prosjekt i både inn- og utland og studerer for tiden PPU i dans. I 2015 etablerte hun kompaniet Grov Productions og er med-grunnlegger av Kvinnereller scenekunstkompani i Bergen. Grov fokuserer mye på bruk av dynamikk i både eget arbeid og i undervisning, noe som gir en personlig, sterk og energisk kvalitet til bevegelsene.

Marit Loe Bjørnstad

Marit arbeider som dansekunstnar, pedagog og rettleiar i scenekunstproduksjonar. er utdannet danser og pedagog fra Den Norske Balletthøyskole (nå Høyskolen Christiania) og Universitetet i Bergen (UIB).  Fra 2007 har hun arbeidet som danser, koreograf, dansepedagog og veileder innen kunstnerisk arbeid. De siste årene har hun undervist i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og UIB. Ved HVL underviser hun også i dansedidaktikk for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. I 2022 er ho aktuell med «Dra på!» saman med Ingebjørg Loe Bjørnstad; «Sjøveien (Minds eye)» med Karen Eide Bøen, samt gjenopptaking og vidareutvikling av forestillinga «Å la falle. Å reise seg att» frå 2013.

Yohei Hamada

Yohei er en dansekunster fra Japan, bosatt I Norge. Hamada har en BA i fri kunst og MPhil fra Graduate School of Urban Inovation (IUI) ved Yokohama National University. I dansen ser han etter noe som er mer en et ego og et jeg, en dans som er en samtale med en fremmedgjort kropp i stadig skiftende omgivelser. Utenfor denne kroppen knytter tanken egne bånd mellom flere praktiske og teoretiske disipliner som matematikk, snekring, arkitektur, kampsport, antropologi, andre former for dans og livsvisdom – som knytter dem alle sammen. Dansen blir et samspill mellom en indre og en ytre verden – den verden som er i mennesket og den utenfor.

UTVELGELSE

I år fikk vi inn mange, svært gode søknader fra svært godt kvalifiserte søkere til vår utlysning om produsentsamarbeid. Det ble en vanskelig prosess med å velge mellom de 11 søknadene som kom inn. Vi ser at behovet for produsent er stort og vi skulle så gjerne ha støttet alle i både tidlige og mer etablerte kunstnerskap.

Nå gleder vi oss stort over å skulle få følge tre dyktige og interessante kunstnere videre på veien det kommende året. Hjertelig velkommen til samarbeid!


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form