SLIPP / Dansekunstnermøter

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]SLIPP

I 2016 holdes SLIPP 4. mars, 16. juni og 30. september på Cornerteateret og er åpent for alle dansekunstnere og scenekunstnere i det frie feltet. Slipp er en arena for å få respons, tilbakemelding og interesse for hva scene- og dansekunsten har på agendaen. Nye prosjekter, kunstnere, produsenter, samarbeidsmuligheter og ideer presenteres for et publikum.

human works

 

Dansekunstnere som har presentert på SLIPP:

DANSEDYRKERNE v/SIDSEL PAPE: Dansedyrkerne består av Snelle Hall, Sidsel Pape, Per Roar og Kristine Karåla Øren. Vi har fått med oss Sidsel Pape som presenterer prosjektet Seminarium, et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning.
I lys av valgte tema utforsker det nye måter å presentere og diskutere kunstnerisk arbeid. Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på kunstens premisser.

MONICA HERSTAD: Monica Herstad er danser og koreograf for film, scene og galleri med bakgrunn fra balletthøgskoler i Oslo og Paris. Hun har jobbet som danser og koreografiassistent for japanske Min Tanaka, og turnerer verden rundt med egne prosjekter med kunstnersignaturen og performanceprosjektet herStay. Monica har gjennomført et 3 årig gjesteforskeropphold ved Senter for Ibsenstudier, UiO, innen litteratur og bevegelse. På Slipp presenterer Monica undersøkelsen “Dansen og fremtiden – norsk dans i et post-petroleums perspektiv”,  som danner et grunnlag for en oppgave hun utfører under sitt opphold ved NTNU. For mer info se www.herStay.net.

HUMAN WORKS: Human Works ble opprettet i 2009 av danser/koreograf Anne-Linn Aksel og scenekunstner Adrián Minkowicz. Sammen har de laget forestillingene Dry Act #1: Corpse Aroma og Dry Act #2: South Domino. Dette siste er et tredelt scenekunstprosjekt bestående av en dokumentarfilm, en danseforestilling og et ny-oppfunnet spill som tar utgangspunkt i klassiske spill, dets opprinnelse og den sosiale konteksten i og rundt disse spillene. Forestillingen er et forsøk på å oversette reglene i de tre spillene, strukturene, strategiene og ideene til en danseforestilling der hver scene er et spill, spilt direkte foran publikum.

LISA NØTTSETER: Lisa Nøttseter presenterte problemstillinger rundt finansiering av komplekse prosjekter, som hennes Denne stunden. I løpet av 2014/15 fikk Lisa med seg syv nye dansere fra ulike steder i Norge, slik at prosjektet kunne utvides gjennom Den kulturelle spaserstokken forskjellige steder i landet. Denne stunden er korte improviserte forestillinger som skapes i møtet mellom danser og beboere på syke- og gamlehjem.

LILIAN BJERTNES: Danser og koreograf Lilian Bjertnes presenterte prosjektet Uten sinn… som ble vist på Cornerteateret i juni 2016. Forestillingen er et samarbeidsprosjekt med Alexander Sunde Iversen som vokste frem gjennom flere års jobbing på en demensavdeling på et sykehjem, og et resultatet av møtene med denne underlige, bortgjemte og isolerte verdenen og dens beboere.

LISA C. BYSHEIM: Soloarbeidet Ekko undersøker dimensjoner av ekko i kropp, rom, tid og bevegelse og ble vist under Edinburgh Festival Fringe i 2015. Prosjektet er stadig i forandring og utvikles i forhold til nye rom og visningskontekster, der tematikken skaper nye bevegelsesarbeider, nye versjoner, tolkninger og refleksjoner. Ekko har blitt tildelt prosjektstøtte fra Bergen kommune i 2016 og blir videreutviklet som en del av en forestillingsserie i løpet 2016/2017.

Foto: Human Works.

 

 

 

 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]flame-5491

THE FOURTH STAGE V/ MIRTE BOGAERT OG VINCENT STEPHEN: The Fourth Stage gir en presentasjon der vi gir et innblikk i arbeidsmetoden og prosjektet sitt. På SLIPP viser de en improvisasjon basert på en scene i stykket der de illustrerer det vi snakker om før. Hvordan kan to individer dele opplevelser som befinner seg utenfor språkets grenser? Hvordan kan slike opplevelser kommuniseres til et publikum? Hvordan ser indre landskaper ut, når de endelig blir belyst?  The Fourth Stage er et nystiftet scenekunstkompani som sammenstiller dans, musikk, scenografi og lys i et forsøk på å svare på disse spørsmålene.

Foto: Glasses’nBeard Photography

LISA C. BYSHEIM: Lisa C. Bysheim presenterer forestillingen ME(et) YOU, som har premiere på Cornerteateret 14. oktober. “Whenever two people meet, there are really six people present. There is each man as he sees himself, each man as the other person sees him, and each man as he really is.” – William Jones. ME(et) YOU er en intim danseforestilling som utforsker de ulike opplevelsene av det mellommenneskelige første møtet. Hvordan går vi i møte med andre? Hvordan er den kroppslige kommunikasjonen? På hvilke måte spiller sosiale og geografiske normer inn i dette?

DANSEKUNSTNERMØTER

Siden 2011 har kompetansesenteret ved Bergen Dansesenter holdt dansekunstnermøter for fagmiljøet i Bergen og Hordaland.

papirvinger

 

Dansekunstnermøtene har fungert som faglige foraer for dansekunstnere med blant annet debatter, visninger, lesesirkel, utveksling av ideer og oppdatering om den enkeltes arbeid og prosjekter.

Tidligere dansekunstnermøter har presentert blant andre Marit Loe Bjørnstad, Kristine Nilsen Oma, In Motion (Tonje Mykkeltveit, Malin Brimsholm og Adeline Eikanger), Karen Eide Bøen, Line Malvik, Veronica R. Thorseth, Ine Terese Hogstad, Monica Herstad, Dans. Et sted, kulturpolitiske oppdateringer og orienteringer og Lisa Nøttseter.

Disse har også fungert som møteplasser for kollegaer, å finne nye samarbeidspartnere og være med og bidra til å styrke vårt lokale dansefelt. Det har vanligvis vært arrangert 1-2 møter hvert halvår, men siden høsten 2015 har vi slått oss sammen med Proscen om å organisere SLIPP for det utvidede scenekunstfeltet.

Her er det en blanding av scenekunstnere og dansekunstnere som presenterer kunstneriske prosjekter i startfasen og som skal settes opp, og det skal være lagt opp til mer dialogiske kvelder der problemstillinger blir diskutert i feltet.

Foto: fra Papirvinger, foto: Karen Eide Bøen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SeltopGrafisk Form