Produsentsamarbeid

Bergen Dansesenter har valgt tre dansekunstnere til produsentsamarbeid i 2022 og 2023

Brita Grov

Brita Grov har bachelorgrad i moderne dans fra Trinity Laban i London og Master fra Royal Holloway. Hun jobber som frilans dansekunster både som utøver og koreograf i diverse prosjekt i både inn- og utland og studerer for tiden PPU i dans. I 2015 etablerte hun kompaniet Grov Productions og er med-grunnlegger av Kvinnereller scenekunstkompani i Bergen. Grov fokuserer mye på bruk av dynamikk i både eget arbeid og i undervisning, noe som gir en personlig, sterk og energisk kvalitet til bevegelsene.

Marit Loe Bjørnstad

Marit arbeider som dansekunstnar, pedagog og rettleiar i scenekunstproduksjonar. er utdannet danser og pedagog fra Den Norske Balletthøyskole (nå Høyskolen Christiania) og Universitetet i Bergen (UIB).  Fra 2007 har hun arbeidet som danser, koreograf, dansepedagog og veileder innen kunstnerisk arbeid. De siste årene har hun undervist i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og UIB. Ved HVL underviser hun også i dansedidaktikk for studenter på praktisk-pedagogisk utdanning. I 2022 er ho aktuell med «Dra på!» saman med Ingebjørg Loe Bjørnstad; «Sjøveien (Minds eye)» med Karen Eide Bøen, samt gjenopptaking og vidareutvikling av forestillinga «Å la falle. Å reise seg att» frå 2013.

Yohei Hamada

Yohei er en dansekunster fra Japan, bosatt I Norge. Hamada har en BA i fri kunst og MPhil fra Graduate School of Urban Inovation (IUI) ved Yokohama National University. I dansen ser han etter noe som er mer en et ego og et jeg, en dans som er en samtale med en fremmedgjort kropp i stadig skiftende omgivelser. Utenfor denne kroppen knytter tanken egne bånd mellom flere praktiske og teoretiske disipliner som matematikk, snekring, arkitektur, kampsport, antropologi, andre former for dans og livsvisdom – som knytter dem alle sammen. Dansen blir et samspill mellom en indre og en ytre verden – den verden som er i mennesket og den utenfor.

MIRTE BOGAERT

I 2017 har Bergen Dansesenter et produsentsamarbeid med dansekunstner Mirte Bogaert. Hun har utdannelse i sosiale studier i Belgia samt en utdannelse fra Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for Dansekunst) i 2014. Mirte er spesielt interessert i sammenhengen mellom stemmebruk og bevegelse, og har deltatt på en rekke ulike kurs og tatt sangtimer i forbindelse med dette. Samtidig har hun utviklet en praksis med navnet Body Songs.

16930808_10154869917485575_2069715241_o
Foto: Øde Øyvind, fra Prøverommet på KODE, 2017

Om prosjektet sier hun: “Body Songs er et soloprosjekt basert på sammenhengen mellom stemme og bevegelse, sang og dans. Kroppens spenningsforhold er avgjørende for lydteksturen. Sang skaper stemninger som lager en kontekst til bevegelsene. Jeg har en overbevisning om at kroppen inneholder mange historier som er en unik kombinasjon av erfaringer, kunnskap, refleksjoner og opplevelser. Dette lagres i kroppens minne. Jeg opplever noen ganger under en massasje eller når jeg jobber med langsomme bevegelser, at det kommer bilder eller minner som jeg ikke hadde tenkt på lenge. Disse indre bilder bruker jeg som et utgangspunkt å skape ifra. I tillegg tenker jeg noen ganger på et landskap jeg beveger meg i, et innbilt sted jeg skaper dansematerial og sang fra. Andre ganger tar jeg utgangspunkt i en konsept som for eksempel ”mine føtter har en stemme”.”

Body Songs har utviklet seg parallelt med et samarbeid med Vincent Stephen,- som igjen har blitt til kompaniet The Fourth Stage. Det ble opprettet i 2016, og sammen skaper de tverrfaglig arbeid som utfordrer og kombinerer tradisjonelle former innenfor scenekunst. The Fourth Stage utforsker og utvikler metoder for samspill mellom dans, musikk og tekst.

23. mars har deres første forestilling All The Wave Was In A Flame premiere på Østre i Bergen. Forestillingen urframføres kl. 19 og 21.

LISA COLETTE BYSHEIM

I 2016 har vi et samarbeid med Lisa Colette Bysheim, skapende dansekunstner med base i Bergen. I løpet av 2016 og-17 viser hun forestillingen ME(et) YOU med premiere på Cornerteateret i Bergen 14. og 15. oktober og deretter videre til Malta og Berlin, samt forestillingen Fugue – Fju:g/, som skal videreutvikles og vises våren 2017. Lisa jobber også med videreutviklingen av soloprosjektet Ekko, som tidligere har blitt vist på Rom for Dans, Edinburgh Fringe Festival og på Prøverommet under Meteor Festival i Bergen.

Lisa_ekko_fotoLornaKixx

Foto: Lorna Kixx, fra forestillingen Ekko, 2015

Soloarbeidet Ekko undersøker dimensjoner av ekko i kropp, rom, tid og bevegelse og har blitt vist ved flere anledninger. Et element i Lisa sin praksis er utgangspunktet i vår identitet og hvordan omgivelsene påvirker livet, ubevisst og bevisst. Hvordan valg setter spor på hva som blir tatt med videre i livet. Ekko er stadig i forandring og utvikles i forhold til nye rom og visningskontekster, der tematikken skaper nye bevegelsesarbeider, nye versjoner, tolkninger og refleksjoner som kommer fra det samme startpunktet. Et fokus er at det nye alltid står i relasjon til det som har vært tidligere. Tanken er at Ekko får ulike versjoner og faser som representerer tidspunktet den ble skapt. Ekko har blitt tildelt prosjektstøtte fra Bergen kommune i 2016 og blir videreutviklet som en del av en forestillingsserie i løpet 2016/2017.

Prosjektet ME(et) YOU er en tverrfaglig forestilling som handler om hvordan mennesker møter hverandre. Den utforsker ulike reaksjoner som oppstår i et mellommenneskelig første møte. Hvordan går en person i møte med andre og hvordan oppleves det? Verbal og nonverbal kommunikasjon spiller en viktig rolle det i øyeblikket to mennesker møtes. ME(et) YOU ønsker å skape bevissthet rundt dette øyeblikket, og består av dans, levende musikk, projeksjoner og lys i scenerommet. 

Lisa-Fugue2FotoHannaAga

Foto: Hanna Aga, fra forestillingen Fugue – Fju:g/, 2016

Fugue – Fju:g/ hadde premiere under Frontlosjefestivalen i februar 2016 og skal videreutvikles -med en ny forestilling våren 2017. Her samarbeider Lisa med en komponist og det undersøkes hva som oppstår i grenselandet mellom lyd og bevegelse, kropp og vibrasjon, kommunikasjon og stillhet, samt på impuls og i lytteerfaringen. Kombinasjonen mellom de to utrykkene blir bearbeidet oppimot fugeprinsippene.

Lisa fullførte ettårig fordypningskurs i skapende arbeid på Skolen for Samtidsdans våren 2014. og har tidligere en master i Creative Practice fra Trinity Laban, 2012 og en bachelor i klassisk ballett og dans fra Ballet West i Skottland, 2010.

INE TERESE HOGSTAD

Kompetansesenteret har et samarbeid med Ine Terese Hogstad i 2015/16, en dansekunstner som er aktuell med flere prosjekter. Ine driver Kompani Papirvinger,  en tittel som har fulgt henne gjennom mange ulike prosjekter: som solo , work in progress, resirkulert, utdrag og full forestilling.

Ine_plakatbilde

Foto: Karen Eide Bøen, fra forestillingen Papirvinger, 2014

Om sitt arbeid sier Ine”som dansekunstner er jeg opptatt av møter mellom mennesker, natur og rom. Jeg har jobbet mye med å utforske bevegelser gjennom improvisasjon, ord, mønster og lek. Bak dette ligger en grunnleggende nysgjerrighet til mennesket og eksistensielle spørsmål. På min vei har jeg vært privilegert å fått jobbet med ulike dansekunstnere og ikke minst kunstnere fra andre felt som blant annet musikk, lyd, design, billed- og videokunst. Et av målene med Kompani Papirvinger er å utvikle og lage tverrestetiske kunstprosjekter. Et annet viktig mål med kompaniet er å jobbe med kunstprosjekter som relaterer til rom og det stedsspesifikke”.

Ine holder på med en mastergrad i dans, et samarbeid mellom universitetene ved NTNU/Trondheim, København, Tampere og Stockholm, og er aktuell med “Den lille prinsen”, en forestilling for barn på turne i Den kulturelle skolesekken.

For mer informasjon om Ine Terese Hogstad:  http://papirvinger.no/index.html

MALIN NØSS VANGSNES

I løpet av 2016 har Malin Nøss Vangsnes et produsentsamarbeid med kompetansesenteret om å videreutvikle en koreografisk ide med utgangspunkt i Rudolf Labans Choreutics (romlære).

Malin_choreutics

Foto: Malin N. Vangsnes

“Gjennom studiet ble jeg svært interessert i hvordan kunnskap om, og strukturering av, rommet kan påvirke bevegelse og relasjoner. Gjennom kunnskap om rommet kan jeg som koreograf tydeliggjøre relasjoner og kvaliteter, og få frem en klarhet i bevegelsene gjennom en tydelig intensjon og danserens opplevelse av oppgaven. Gjennom å arbeide konsekvent med avgjørelser i forhold til rommet danseren beveger seg i, kan denne kunnskapen brukes til å skape uforutsette forbindelser og nye uttrykk.

Konseptet om strukturering av rom og dans som ”levende arkitektur” er basert på og inspirert av Rudolf Laban’s system for rom- og kroppsorientering, som definert i fagene Choreology og Choreutics.”

Malin er en danser og koreograf basert på Os i Hordaland, med utdannelse fra Trinity Laban. Store deler av 2016 turnerer Malin i Canada med kompaniet SQx Dance Company.

LISA NØTTSETER

I 2015 hadde kompetansesenteret et produsentsamarbeid med Lisa Nøttseter. Hun er dansekunstner utdannet fra Skolen for samtidsdans i Oslo og Universitetet i Bergen. Lisa arbeider skapende og utøvende med scenekunst med hovedvirke i Bergen og omegn. I 2015 ble hun valgt ut til å inngå et samarbeid om produsenttjenester ved Bergen Dansesenter. 

Samarbeidet bestod i planlegging og finansiering av spredningen av prosjektet Denne stunden, et prosjekt for eldre på syke- og aldershjem bestående av korte bevegelsesimprovisasjoner. I 2016 skal Denne stunden til større deler av landet med fem profesjonelle dansere. Utvidelsen av prosjektet er støttet av Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Bergen Dansesenter, Nasjonalforeningen for folkehelse og Grieg Foundation.

liggende vann

Foto: Kaja Bruskeland, fra Heimevernet, 2016

For tiden er Lisa aktuell med forestillingen Heimevernet, som undersøker det typisk norske, og skjærer ut en sjablong av et historisk, sosiologisk og kulturelt mangfold. Hullene fylles med et satirisk og forvrengt mikro-Norge som følger sin egen logikk.

Hun er kunstnerisk leder for produksjonen, og andre dansere i prosjektet er Marianne Kjærsund, Maja Roel og Emilie Dahlén. I tillegg er Thorolf Thuestad (lyddesign), Silje Sandodden Kise (kostyme) og Silje Grimstad (lysdesign) involverte. Ragnhild Gjefsen, tidligere vikarierende nestleder ved Bergen Dansesenter, er produsent for Heimevernet. 
Forestillingen er co-produsert av BIT Teatergarasjen og BEK, og støttet av Norsk Kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Dansesenter. 
Forestillingen har premiere 7. mai på BIT Teatergarasjen og kan følges på facebook fremover her: https://www.facebook.com/heimevernettheshow/. Mer informasjon finner du her http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/lisa-noettseter/
SeltopGrafisk Form