Dans. Et sted.

Dans. Et sted har tidligere vært arrangert i 2013 og 2014, begge ganger som en-dags mønstringer av stedspesifikk dansekunst i Bergens variable urbane rom, og med kompetansesenteret ved Bergen Dansesenter som prosjektansvarlig og produsent for mønstringen. Høsten 2016 settes prosjektet i gang igjen med en serie interim-events. 

Initiativet sprang ut fra et ønske om å belyse og videreutvikle en stedspesifikk tradisjon i Bergens scenekunstmiljø, forankret i tidligere prosjekter av Riss dansekompani, thud! moving endangered spaces, Oktoberdans samt utallige tverrfaglige performanceprosjekter i det visuelle kunstfeltet.

Begrepet stedspesifikt er i kontinuerlig utvikling i scenekunst- og samtidskunstfeltet, men ideen om den fysiske lokasjonen, stedet, og dermed romforståelsen har hele tiden vært sentral i Dans. Et sted.

Styringsgruppen for Dans. Et sted, bestående av Lucy Cash, Veronica Thorseth og Julie Lillelien Porter, ønsker å utvikle prosjektet videre gjennom forbindelser mellom dans, koreografi og sted. Gjennom 2016 og-17 skal det holdes en serie med interim-events med et slags manifest i bunn:

Re-defining an event for site-specific art. Thinking and talking new territories for dance and choreography rather than an event for site-specific dance

JonnSchlemayer © 2016 All rights reserved

Første interim-event ble avholdt i september 2016 på Entrée i Bergen med to visninger av (S)kjønn safari 2.0 av Louis Schou-Hansen og Harald Beharie.

JonnSchlemayer © 2016 All rights reserved

JonnSchlemayer © 2016 All rights reserved
JonnSchlemayer © 2016 All rights reserved
JonnSchlemayer © 2016 All rights reserved
Fra (S) kjønn safari 2.0, foto: Jonn Schlemayer
SeltopGrafisk Form