Den kulturelle skolesekken

Kompetansesenteret koordinerer flere tilbud i Den kulturelle skolesekken,  både i form av danseundervisning og danseforestillinger. Dette er tilbud som er for alle grunnskoler i Bergen kommune. Skoler i andre kommuner bes ta kontakt for informasjon om pris og tilgjengelighet. Våre pedagoger kan reise rundt i hele Hordaland fylke.

FORESTILLING I SKOLEÅRET 2016/17:

Høsten 2016 har vi gleden av å tilby ungdomstrinnet forestillingen Dry Act#2: South Domino.

Dry Act#2:South Domino er en tredelt forestilling bestående av en dokumentarfilm, en danseforestilling og et nyoppfunnet spill. Alle tre deler inngår i ett sammenhengende arrangement. Dokumentarfilmen tar utgangspunkt i Human Works’ research i klassiske spill og dets opprinnelse, slik som det argentinske Truco,  Backgammon i Tyrkia og kinesisk sjakk. Publikum blir tatt med på en reise gjennom disse landene sammen med dansekunstner Anne Linn Akselsen og multikunstner Adrian Minkowcz som graver seg stadig dypere inn i den sosiale konteksten i og rundt disse spillene.

human works_dryact2Fra forestillingen Dry Act#2: South Domino, foto: Human Works

Danseforestillingen er et forsøk på å oversette reglene i de tre spillene: strukturene, strategiene og ideene til en danseforestilling der hver scene er et spill, spilt direkte foran publikum. Opplevelsen ender der den starter, med brettet og brikkene. Publikum inviteres til å spille et ny-oppfunnet spill i en uformell setting. Forestillingen spilles på Cornerteateret i løpet av oktober 2016.

 

DANSEPEDAGOGISKE WORKSHOPS:

LEKENDE HIPHOP (1. – 3. trinn): I workshopen til Andrea Løw får elevene får enkle bevegelsesoppgaver med utgangspunkt i hiphop-stil og lek. Mot slutten av undervisningen blir trinn satt sammen til en koreografi. Workshopen blir noe tilpasset i forhold til de ulike klassetrinnene. Workshop: 45 min, maks 30 elever.

KREATIV DANS (1. – 3. trinn): Dette er en workshop basert på lekende danse- og bevegelsesoppgaver. Fokuset ligger på konsentrasjon, koordinasjon, kvaliteter, samarbeid og bevegelsesglede. I fellesskap og i mindre grupper får elevene danse fritt i tillegg til å jobbe med konkrete oppgaver. Til slutt blir det laget en liten sekvens elevene kan vise fram til hverandre.
Workshop: 45 min, maks 30 elever.

KREATIV DANS (4. – 5. trinn):  Denne workshopen fokuserer på bevegelse og opplevelse. Elevene er delaktige i å utvikle bevegelsesmateriale ut fra egne forutsetninger. Etterpå blir enkelte av bevegelsene satt sammen til en dansekombinasjon, der elevene lærer av hverandre.
Workshop med dansekombinasjon: 90 min, maks 30 elever.

HIPHOP (4. – 10. trinn): I hiphop-workshopen til Stephanie Mowinckel deltar elevene aktivt i utviklingen av en dansekombinasjon gjennom enkle bevegelsesoppgaver.
Forarbeid: Elevene finner ut hvor, når og hvordan hiphop-kulturen startet og hva den innebærer. Elevene finne hiphop-musikk/dansevideoer på for å vise hverandre eksempler på allsidigheten i hiphop. Elevene presenterer det de kommer fram til for hverandre og bli enige om fellestrekk, slik at de kan presentere materialet for dansepedagogen på 2-3 minutter før workshopen.
Workshop: 90 min, maks 30 elever.

JAZZ & HIPHOP (4. – 10. trinn)
Dansepedagogene Stephanie Mowinckel og Christopher Cardoso holder en todelt workshop i jazzdans og hip hop hvor elevene lærer elementer fra begge danseformer. Felles innstudering av en dans med elementer fra begge danseformene. Workshop: 90 min, maks 30 elever.

BREAK (4.–10.trinn) Charlie Estrada holder en workshop i breaking hvor elevene får innføring i grunnleggende tricks og moves. Det blir øvd inn en liten trinnkombinasjon, og i tillegg får elevene prøve seg på en jam. Workshop: 90 min, maks 30 elever.

WORKSHOP OG FOREDRAG OM DANS (9. – 10. trinn) Dansepedagog Veronica Thorseth og en medpedagog holder et todelt dansepedagogisk opplegg:

a) Foredrag om mangfoldet innenfor dans med bilder og videofremvisning.
b)Workshop med fokus på pust, bevegelse og rom.
Elevene jobber i par eller grupper med begge pedagoger.
Dansepedagogen vil senest fire uker før workshopen sende skolen et spørreskjema om dans som elevene fyller ut og sender tilbake til pedagogen før skolebesøket.Foredrag: 45 min., maks 60 elever, workshop: 90 min, maks 30 elever.

All påmelding for skoler i Bergen kommune skjer via nettsiden dksbergen.no, der lærere kan finne informasjon og påmeldingsskjema!

SeltopGrafisk Form