Den kulturelle skolesekken

Bergen Dansesenter tilbyr workshops i hiphop, street, jazzdans, kreativdans, samtidsdans/modernedans og breaking. Her får elevene oppleve dansen i sin egen kropp og ut fra sine egne forutsetninger. Noen av workshopene er kun bevegelsesbaserte, mens en av dem kommer sammen med et foredrag. Inngangen er kunstnerisk og pedagogisk, og vi vektlegger opplevelse og læring tilpasset elevenes alder. Vi har workshops for 1-10.trinn.

 

All påmelding for skoler i Bergen kommune skjer via nettsiden dks-portalen der lærere kan finne informasjon og påmeldingsskjema!

Nå er det Syv mil som er produsenter for Den Kulturelle Skolesekken. Om du trenger å komme i kontakt med de som administrerer Dansepedagogiske workshops ta kontakt med Charlotte Faaberg-Johansen:

charlotte@syvmil.no

+47 957 28 778

 

DANSEPEDAGOGISKE WORKSHOPS:

LEKENDE HIP HOP (1. – 4. trinn, 45 min.)
En workshop der elevene får enkle bevegelsesoppgaver med utgangspunkt i hip hop-stil og lek. Mot slutten av undervisningen blir trinnene satt sammen til en koreografi.

KREATIV DANS (1. – 4. trinn, 45 min )
Dette er en workshop basert på lekende danse- og bevegelsesoppgaver. Fokuset ligger på konsentrasjon, koordinasjon, kvaliteter, samarbeid og bevegelsesglede. Elevene er delaktige i å utvikle bevegelsesmateriale ut fra egne forutsetninger.

HIPHOP (5. – 10. trinn, 90 min)
I hip hop-workshopen blir elevene kjent med hiphop som danseform og kultur. Elevene deltar aktivt i utviklingen av en dansekombinasjon gjennom enkle bevegelsesoppgaver.

JAZZ & BREAK (5. – 10. trinn, 90 min.)
Dette er en todelt workshop i jazzdans og break hvor elevene lærer elementer fra begge danseformer. Felles innstudering av en dans med elementer fra begge danseformene.

KUNSTNERISKE WORKSHOPS MED SAMTIDSDANS/MODERNE DANS (8. – 10. trinn, 90 min.)

Dette er en workshop hvor inngangen fortsatt er den kreative dansen og samtidsdansens prinsipper, men den går lenger inn i det kunstneriske. Elevene vil få se nærmere på hvordan en skapende dansekunstner tenker, og de får prøve ut noen av Andersens egne metoder for å skape dans.

WORKSHOP OG FOREDRAG OM DANS  (10. trinn, foredrag 45 min. og workshop 90 min.)

Et todelt dansepedagogisk opplegg:
a) Foredrag om mangfoldet innen dans, med bilder og videovisning.
b) Workshop med fokus på pust, bevegelse og rom.
Elevene jobber i par eller grupper.

Dansepedagogen vil senest fire uker før workshopen sende skolen et spørreskjema om dans som elevene fyller ut og sender til pedagogen før skolebesøket.

 

SeltopGrafisk Form