Informasjon, rådgivning og formidling av oppdrag

Kompetansesenteret ved Bergen Dansesenter gir kulturarbeidere og kulturinstitusjoner i Hordaland råd i dansefaglige spørsmål. Vi videreformidler kunstneriske, pedagogiske og koreografiske oppdrag i hele fylket og vi er en samarbeidspartner i organisering av dansepedagogiske og -kunstneriske prosjekter.

Bergen Dansesenter tar i mot henvendelser fra skoler, organisasjoner, idrettslag og kulturinstitusjoner som ønsker dansepedagog eller koreograftjenester, og formidler kontakt med det regionale dansefeltet.

SeltopGrafisk Form