PRODUKSJONSLOKALER

Produksjonslokaler/residens/studioutleie

Sal1_2 Sal 2

Bergen Dansesenter har to studio til utleie og utlån. Studio 1 er 90 m2, og Studio 2 er 110 m2. Begge rommene har speil med gardiner, barrer, musikkanlegg, matter, baller og garderober. Dusj i garderobe i 4. etasje.

GRATIS UTLÅN
– Profesjonelle dansekunstnere til prøver og produksjon – tildeles etter søknad (frist 1. junii og 1. november). Lokale og regionale kunstnere prioriteres. arbeidstakere, pedagoger ved BDS
– Elever ved BDS – gjelder ved booking samme dag, eller tidligst dagen før
– Egne arbeidstakere, pedagoger ved BDS

UTLEIEPRISER
Ordinær utleiepris: kr. 625,- pr time
Vi har redusert utleiepris for danseundervisning og workshops, kr. 250,- pr. time
Danserelatert egentrening og prosjektforberedelse er kr. 125,- pr time

SeltopGrafisk Form