Siv Stormo-Gaustad til PRODA på Stord!

KOMPETANSESENTERET

Selveste Siv Stormo-Gaustad kommer til Stord for å undervise i jazzdans 24. november kl. 12.30-14.30!

PRODA på Stord avvikles i samarbeid mellom spinae Company og Bergen Dansesenter. Klassen finner sted på Spinae dance space, Torget 10 i Leirvik.

Meld deg på til post@bergen-dansesenter.no

Siv Stormo-Gaustad har sin danseerfaring fra Los Angeles, USA, som danser og assistent for Alexandre Magno. Hun har deretter undervist både i inn- og utland og har vært godt etablert som pedagog i Norge i flere år. Hennes dansestil preges av at det koreografiske materialet har utspring i følelser, stemninger og menneskelige relasjoner, samtidig som det bygger på en klassisk balletteknikk. Dansestilen hennes er fysisk krevende og er en blanding av musikalitet, styrke, uttrykk og mest av alt danseglede.

Klassene vil inneholde en teknisk oppvarming og øvelser hvor fokus er å bli kjent med eget verktøy. Dette er en forberedelse til hoveddelen av klassen som er det danseriske språket gjennom koreografi. Her er fokuset på å utforske variasjoner av formidlingsteknikker gjennom denne dansesjangerens bevegelsesspråk. Gjennom generøsitet, iver og engasjement forsøkes det å tilrettelegge for begeistring, ydmykhet og glede for dansen, dets språk og fellesskapet.


------ FLERE NYHETER ------

Arkiv

SeltopGrafisk Form